izrabljene gume 

Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi ustvarjanja odpadkov z izrabljenimi gumami, ki nastanejo po uporabi gum.
Kdo

Prijava:
Obrazec predloži pravna oseba ali samostojni podjetnik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki daje gume v promet v Republiki Sloveniji in je:
• proizvajalec gum, ki proizvedene gume daje prvič v promet v Republiki Sloveniji ali jih prvič da v uporabo v Republiki Sloveniji, če je tudi njihov končni uporabnik oziroma;
• proizvajalec obnovljenih gum, če so rabljene gume, pridobljene v drugi državi članici EU ali uvožene iz tretjih držav in jih prvič daje kot obnovljene gume v promet v Republiki Sloveniji ali prvič da v uporabo v Republiki Sloveniji, če je tudi njihov končni uporabnik.
• pridobitelj gum, ki zaradi izvajanja dejavnosti pridobi gume v drugi državi članici EU ali uvozi iz tretjih držav in jih prvič daje v promet v Republiki Sloveniji ali prvič da v uporabo v Republiki Sloveniji, če je tudi njihov končni uporabnik.

Obračun okoljske dajatve:
Obrazec predloži:
• proizvajalec gum za gume, ki jih daje v promet v Republiki Sloveniji ali jih sam uporablja kot končni uporabnik.
• pridobitelj gum za gume, ki jih daje v promet v Republiki Sloveniji ali jih sam uporablja kot končni uporabnik.

Vračilo okoljske dajatve:
Obrazec predloži pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki gume ali obnovljene gume, za katere je bila okoljska dajatev plačana, iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi.


Kdaj

Prijava:
Osebe, ki prvič postanejo plačniki okoljske dajatve predložijo obrazec najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti. Osebe, ki prenehajo obstajati ali prenehajo opravljati dejavnost, zaradi katere so dolžne obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, morajo v roku 15 dni pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti predložiti obvestilo o prenehanju obstoja oziroma opravljanja dejavnosti.

Obračun:
Obrazec za trimesečni obračun se predloži, do 20. dne meseca, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. Obračun se predloži ne glede na to, ali v posameznem obračunskem obdobju nastane obveznost za plačilo okoljske dajatve ali ne.

Vračilo:
Zahtevek za vračilo okoljske dajatve predloži vlagatelj v roku 60 dni po poteku meseca, v katerem je bila okoljska dajatev plačana.


Kje in kako

Obrazec za prijavo dejavnosti in zahtevek za vračilo okoljske dajatve, vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD ali osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Kranj (Oddelek za trošarine in okoljske dajatve).

Obrazec za obračun okoljske dajatve zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec odda osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Kranj (Oddelek za trošarine in okoljske dajatve).Obrazci

Prijava dejavnosti proizvajalcev oziroma pridobiteljev gum (IG-Prijava)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja izrabljenih gum (IG-Obračun)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve - izrabljene gume (IG-Zahtevek za vračilo)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Prijava dejavnosti:
Za prekršek se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če kot proizvajalec ali pridobitelj gum davčnemu organu ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezan plačevati okoljsko dajatev. Za prekršek se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če kot proizvajalec obnovljenih gum davčnemu organu ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezan plačevati okoljsko dajatev.

Obračun okoljske dajatve:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna okoljske dajatve ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.

Vračilo okoljske dajatve:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki ne hrani dokazil oziroma dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve.