Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice 

Napovedovanje dohodkov iz prenosa premoženjske pravice.
Kdo

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice mora vložiti davčni zavezanec, kadar dohodek iz prenosa premoženjske pravice izplača oseba, ki ni plačnik davka.


Kdaj

Zavezanec mora napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice vložiti v 15 dneh od prejema dohodka iz prenosa premoženjske pravice.


Kje in kako

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice zavezanec odda:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
    • osebno ali po pošti, in sicer na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice (DOHPREM št. 1)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo 250 do 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom (318. člen ZDavP-2).

Z globo od 400 do 5.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.