Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev.


Obdelava podatkov na podlagi privolitve
Finančna uprava poleg podatkov, ki jih zbira in obdeluje za opravljanje zakonskih nalog in za potrebe delovanja spletnih servisov, zbira in obdeluje podatke na podlagi privolitve. Privolitev za obdelavo podatkov za določen namen, je dana prostovoljno in se lahko v vsakem trenutku prekliče. Več o pravicah posameznikov je na voljo tu.
Privolitev za zbiranje in uporabo telefonske številke in naslova elektronske pošte

Zavezanec lahko privoli, da finančna uprava za potrebe obveščanja prek telefonske številke oziroma elektronskega naslova, zbira in obdeluje:

    • davčno številko,
    • telefonsko številko in / ali
    • naslov elektronske pošte.

Privolitev oziroma preklic privolitve za zbiranje in uporabo telefonske številke in naslova elektronske pošte se opravi prek portala eDavki (vloga v elektronski obliki) ali pa vlogo, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki) dostavite na pristojni finančni urad.

Seznam finančnih uradov

Privolitev za zbiranje in uporabo telefonske številke in naslova elektronske pošte (obrazec PRIVOLITEV)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Privolitev za sodelovanje v nagradni igri »Vklopi razum, zahtevaj račun«

Posameznik se lahko prijavi v nagradno igro finančna uprave »Vklopi razum, zahtevaj račun«.

Za potrebe nagradne igre finančna uprava obdeluje osebne podatke:

    • davčno številko,
    • ime in priimek,
    • naslov bivališča,
    • datum rojstva in
    • številko transakcijskega računa.

Prijava oziroma odjava iz nagradne igre se opravi prek portala eDavki. Podrobnosti so objavljene na spletni strani spletni strani finančne uprave.