Obračun trošarine za alkohol in alkoholne pijače razen piva 

Obveznost za obračun trošarine nastane, ko se trošarinski izdelki v Sloveniji sprostijo v porabo.
Kdo

Obračun predloži trošarinski zavezanec oziroma oseba, ki trošarinske izdelke, med katere se šteje tudi alkohol in alkoholne pijače, sprosti v porabo. Za sprostitev trošarinskih izdelkov v porabo se šteje odprema trošarinskih izdelkov iz režima odloga, vnos trošarinskih izdelkov iz druge države članice, razen če se zanje po prejemu nadaljuje režim odloga v skladu Zakonom o trošarinah ter vsak zaključek proizvodnje trošarinskih izdelkov izven režima odloga.


Kdaj

Obračun se predloži v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun trošarine.


Kje in kako

Obrazec za obračun trošarine zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec odda osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Obračun trošarine za alkohol in alkoholne pijače razen piva (TRO-ALK2)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna trošarine ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.


Novice

    • Trošarine