Vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen 

Vračilo trošarine se uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine.
Kdo

Zahtevek predložijo kupci energentov - osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in so energente dokazljivo porabile za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu, motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter žičnic in strojev ter naprav na smučiščih.


Kdaj

Mesečni zahtevek se vloži do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec.


Kje in kako

Vlogo za vračilo trošarine vložnik odda elektronsko z uporabo informacijskega sistema E-TROD v portalu eCarina, do katerega se lahko dostopa preko portala eDavki.
V primeru nedelovanja informacijskega sistema davčnega organa bo davčni organ informacijo o nedelovanju objavil na svoji spletni strani in v tem primeru se pred iztekom roka za predložitev zahtevka za vračilo trošarine omogoči vložitev zahtevka v elektronski obliki na uradni naslov davčnega organa ali v papirni obliki.


Obrazci

Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (TRO-I)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov, v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih podatkov ali ne hrani dokumentacije oziroma je ne hrani do poteka predpisanih rokov.


Novice

    • Trošarine