Prijava v evidenco trošarinskih zavezancev 

Pred začetkom opravljanja dejavnosti s trošarinskimi izdelki izven režima odloga je obvezna prijava v evidenco trošarinskih zavezancev.
Kdo

Obrazec TRO-P predložijo trošarinski zavezanci, ki se morajo ob začetku opravljanja dejavnosti s trošarinskimi izdelki izven režima odloga prijaviti v evidenco trošarinskih zavezancev, in sicer:

    • proizvajalec trošarinskih izdelkov izven režima odloga,
    • dobavitelj električne energije končnim odjemalcem v Sloveniji,
    • končni odjemalec, ki električno energijo za svojo končno rabo pridobi v drugi državi članici oziroma jo uvozi iz tretjih držav ali mu jo dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v Sloveniji,
    • proizvajalec, ki električno energijo proizvede za pokrivanje lastnih potreb ali jo dobavi drugi osebi za njeno končno rabo,
    • dobavitelj zemeljskega plina končnim odjemalcem v Sloveniji,
    • končni odjemalec, ki zemeljski plin iz omrežja za svojo končno rabo pridobi v drugi državi članici oziroma ga uvozi iz tretjih držav ali mu ga dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v Sloveniji,
    • proizvajalec, ki proizvedeni zemeljski plin porabi za pokrivanje lastnih potreb ali ga dobavi drugi osebi za njeno končno rabo.

Poleg prijave začetka opravljanja dejavnosti na obrazcu TRO-P, trošarinski zavezanec davčnemu organu nemudoma prijavi tudi spremembe in prenehanje opravljanja dejavnosti s trošarinskimi izdelki.


Kdaj

Obrazec TRO-P trošarinski zavezanec predloži pred začetkom oziroma spremembo opravljanja dejavnosti s trošarinskimi izdelki.

Prijavo prenehanja opravljanja dejavnosti zaradi nepredvidenih razlogov, na obrazcu TRO-P trošarinski zavezanec opravi nemudoma.


Kje in kako

Obrazec za prijavo v evidenco trošarinskih zavezancev vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kjer je uporabnikom na voljo aplikacija E-TROD, ali osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Prijava v evidenco trošarinskih zavezancev (TRO-P)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne prijavi začetka, spremembe ali prenehanja opravljanja dejavnosti s trošarinskimi izdelki.


Novice

    • Trošarine