UVELJAVLJANJE VRAČILA PLAČANE TROŠARINE PRI GIBANJU TROŠARINSKIH IZDELKOV MED DRŽAVAMI ČLANICAMI 

Obrazec TROV-VRAČILO(DČ) je vloga, s katero se uveljavlja pravica do vračila plačane trošarine.
Kdo

Vlogo za uveljavljanje vračila plačane trošarine lahko predložijo osebe, ki v okviru opravljanja dejavnosti trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo v Sloveniji, odpremijo v drugo državo članico.


Kdaj

Zahtevek za vračilo trošarine vloži:
    • certificirani pošiljatelj najpozneje do zadnjega dne tekočega meseca za odpreme trošarinskih izdelkov v preteklem mesecu;
    • začasno certificirani pošiljatelj najpozneje v 30 dneh od dneva začetka gibanja trošarinskih izdelkov;
    • prodajalec na daljavo iz petega odstavka 30. člena ZTro-1 najkasneje v 30 dneh od dneva napovedi odpreme trošarinskih izdelkov pri davčnem organu in
    • oseba iz 101. člena ZTro-1 najkasneje v 30 dneh od dneva začetka gibanja oziroma dneva predložitve obrazca Prijava-PN pri davčnem organu.


Kje in kako

Vlogo za vračilo trošarine vložnik odda elektronsko z uporabo informacijskega sistema E-TROD v portalu eCarina, do katerega se lahko dostopa preko portala eDavki.
V primeru nedelovanja informacijskega sistema davčnega organa bo davčni organ informacijo o nedelovanju objavil na svoji spletni strani in v tem primeru se pred iztekom roka za predložitev zahtevka za vračilo trošarine omogoči vložitev zahtevka v elektronski obliki na uradni naslov davčnega organa ali v papirni obliki.


Obrazci

Uveljavljanje vračila plačane trošarine (TROV-VRAČILO(DČ))
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Kdor zahteva vračilo plačane trošarine na podlagi neresničnih podatkov, se kaznuje za prekršek.


Novice

    • Trošarine