SPLOŠNI ZAHTEVEK ZA VRAČILO 

Splošni zahtevek za vračilo VRA-OD je vloga, s katero se lahko uveljavlja pravica do vračila plačane trošarine.
Kdo

Splošni zahtevek za vračilo trošarine lahko predloži trgovec, ki ima na zalogi izven trošarinskega skladišča drobno rezan tobak oziroma cigarete in se zanje zniža trošarina ali drobnoprodajna cena.


Kdaj

Splošni zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži kot mesečni zahtevek do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec, v katerem je nastal razlog za vračilo ali kot letni zahtevek do 30. junija tekočega leta za preteklo leto, v katerem je nastal razlog za vračilo.


Kje in kako

Vlogo za vračilo trošarine vložnik odda elektronsko z uporabo informacijskega sistema E-TROD v portalu eCarina, do katerega se lahko dostopa preko portala eDavki.
V primeru nedelovanja informacijskega sistema davčnega organa bo davčni organ informacijo o nedelovanju objavil na svoji spletni strani in v tem primeru se pred iztekom roka za predložitev zahtevka za vračilo trošarine omogoči vložitev zahtevka v elektronski obliki na uradni naslov davčnega organa ali v papirni obliki.


Obrazci

Splošni zahtevek za vračilo (VRA-OD)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Kdor zahteva vračilo plačane trošarine na podlagi neresničnih podatkov, se kaznuje za prekršek.


Novice

    • Trošarine