Odobritev oz. sprememba količin trošarinskih izdelkov, ki se nabavljajo brez plačila trošarine 

Odobritev oz. spremembo količin trošarinskih izdelkov oproščeni uporabnik uveljavlja z zahtevkom.
Kdo

Oseba, ki je imetnik dovoljenja za oproščenega uporabnika, predloži obrazec za odobritev količin trošarinskih izdelkov, ki jih želi nabavljati v režimu odloga plačila trošarine v naslednjem koledarskem letu, oziroma, ko želi spremembo že odobrenih količin.


Kdaj

Obrazec za odobritev količin trošarinskih izdelkov v naslednjem koledarskem letu se predloži do zadnjega dne tekočega leta. Obrazec za spremembo količin trošarinskih izdelkov, se predloži pred nabavo novih količin.


Kje in kako

Obrazec za odobritev oz. spremembo količin trošarinskih izdelkov oseba odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kjer je uporabnikom na voljo aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec odda osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Zahtevek za odobritev oz. spremembo količin trošarinskih izdelkov, ki se nabavljajo brez plačila trošarine (Zahtevek OU)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če oproščeni uporabnik z obrazcem ne zaprosi za odobritev količine trošarinskih izdelkov za naslednje koledarsko leto do konca tekočega leta, mu preneha dovoljenje po uradni dolžnosti. Kdor nabavlja trošarinske izdelke v režimu odloga plačila trošarine in za to nima odobritve davčnega organa, se kaznuje za prekršek.


Novice

    • Trošarine