Obvestilo o izpolnjevanju/preklicu izpolnjevanja pogojev za določitev mesečnega davčnega obdobja 

Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Unije in se mu je v preteklem letu zaradi predložitve rekapitulacijskega poročila spremenilo obdobje iz trimesečnega v mesečnega, odda Obvestilo o izpolnjevanju/preklicu izpolnjevanja pogojev za določitev mesečnega obdobja.
Kdo

Izjavo lahko predloži davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Unije in se mu je v preteklem letu zaradi opravljanja transakcij znotraj Unije, zaradi katerih je bil dolžan predložiti RP-O, spremenilo obdobje iz trimesečnega v mesečnega. Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje je na podlagi danega obvestila mesečno in ne izpolnjuje več pogojev za določitev mesečnega davčnega obdobja, predloži obvestilo o preklicu.


Kdaj

Davčni zavezanec predloži izjavo DDV-DavObdobje do 31. januarja tekočega leta.


Kje in kako

Davčni zavezanec predloži izjavo DDV-DavObdobje davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obvestilo o izpolnjevanju/preklicu izpolnjevanja pogojev za določitev mesečnega davčnega obdobja
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.