Uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu oz. otroku  

V primeru podaritve kapitala, vključno z neodplačno izročitvijo po izročilni pogodbi, zakoncu ali otroku se ugotavljanje davčne obveznosti lahko odloži. Dobiček se ugotavlja obdarjencu, ko ta odsvoji kapital. Za vrednost in datum pridobitve se v tem primeru šteje datum in vrednost nepremičnine kapitala v času, ko jo je pridobil darovalec.
Kdo

Davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, ima možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Kadar zavezanec uveljavlja odlog, se davčna obveznost ne ugotavlja v času, ko zavezanec odsvoji kapital zakoncu ali otroku, temveč se ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zakonec ali otrok.


Kdaj

Zavezanec, ki podari nepremičnino, mora priglasiti uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri odsvojitvi kapitala v 15 dneh od podaritve nepremičnine, zavezanec, ki podari vrednostni papir ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, pa do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu.

Zavezanec nerezident, ki podari vrednostni papir ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, mora priglasiti uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti v 15 dneh od podaritve vrednostnega papirja ali deleža oziroma do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu, kadar napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev v preteklem letu.


Kje in kako

Uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri odsvojitvi kapitala mora davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka priglasiti pri pristojnem davčnem organu, pri katerem bi moral vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala.


Obrazci

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.