Pasivno oplemenitenje 

Podjetju omogoča, da začasno izvozi v tretjo državo unijsko blago, na katerem se izvedejo operacije oplemenitenja, pri čemer se oplemeniteni proizvodi, pridobljeni iz navedenega blaga ob ponovnem uvozu, lahko sprostijo v prost promet s popolno ali delno oprostitvijo plačila uvoznih dajatev.
Kdo

Podjetje, ki želi poslati svoje (unijsko) blago na operacije oplemenitenja v tretjo državo (predelavo, obdelavo, popravilo, montažo, idr.).


Kdaj

Pred pošiljanjem blaga na operacije oplemenitenja v tretjo državo.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo dovoljenja vložnik odda osebno ali po pošti pri finančnem uradu (Sektor za carine), pristojnem za kraj, kjer se vodi oz. je dostopna glavna računovodska evidenca vložnika za carinske namene.


Obrazci

Zahtevek za izdajo dovoljenja - pasivno oplemenitenje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obrazec za pasivno oplemenitenje - popravilo - priloga k carinski deklaraciji
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.