Posebna raba 

Podjetju omogoča uvoz blaga po znižani stopnji ali stopnji prosto. Vendar je potrebno po sprostitvi v prost promet z blagom izpolniti pogoje posebne rabe.
Kdo

Podjetje, ki želi uvoziti blago po znižani stopnji ali stopnji prosto in izpolnjuje pogoje posebne rabe.


Kdaj

Kadar želi podjetje uvoziti blago po znižani stopnji ali stopnji prosto in izpolnjuje pogoje posebne rabe.


Kje in kako

Kadar se blago deklarira v postopek posebne rabe občasno, se za odobritev postopka zaprosi neposredno s carinsko deklaracijo. Ta se vloži v SICIS (slovenski carinski informacijski sistem) pri finančnem uradu (Oddelek za carinjenje), pristojnem za kraj, kjer se vodi oz. je dostopna glavna računovodska evidenca vložnika za carinske namene in v katerem se bo izvajal vsaj del dejavnosti, ki bodo zajete v dovoljenju. Vendar se v utemeljenih primerih lahko vloži tudi pri drugem uradu, ki je pristojen za uvoz blaga.

Kadar se bo uvoz blaga na postopek posebne rabe izvajal pogosto, se predhodno pridobi dovoljenje posebne rabe. Zahtevek za izdajo dovoljenja vložnik odda osebno ali po pošti pri finančnem uradu (Sektor za carine), pristojnem za kraj, kjer se vodi oz. je dostopna glavna računovodska evidenca vložnika za carinske namene in v katerem se bo izvajal vsaj del dejavnosti, ki bodo zajete v dovoljenju.


Obrazci

Zahtevek za izdajo dovoljenja - posebna raba
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obrazec posebna raba - priloga k carinski deklaraciji
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obrazec za obračun postopka posebne rabe
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.