Predložitev poročil v zvezi s prirejanjem posebnih iger na srečo 

Na predpisanih obrazcih se posredujejo podatki v zvezi s prirejanjem posebnih iger na srečo za vsako igralnico in igralni salon posebej.
Kdo

Koncesionarji, ki prirejajo posebne igre na srečo.


Kdaj

    • mesečno poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin (obr. MF - FURS IGR 1) do petega dne v mesecu za pretekli mesec,
    • trimesečno poročilo o kreditih/posojilih (obr. MF - FURS IGR 2), najkasneje 8 dni po zaključku obdobja,
    • polletni pregled stroškov (obr. MF - FURS IGR 3) in polletni pregled investicij (obr. MF - FURS IGR 4) najkasneje 30 dni po zaključku obdobja,
    • obvestilo o visokih dobitkih, v roku 24 ur, in sicer v skladu z določbami v koncesijski pogodbi.


Kje in kako

Obrazce oziroma poročila MF - FURS IGR 1-4 koncesionar odda preko portala eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Mesečno poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin (MF FURS IGR 1)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Trimesečno poročilo o kreditih/posojilih (MF FURS IGR 2)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Polletni pregled stroškov (MF FURS IGR 3)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Polletni pregled investicij (MF FURS IGR 4)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obvestilo o visokih dobitkih
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 2.000 do 14.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
    • nadzornemu organu ne pošilja redno vseh predpisanih podatkov (13. točka 113. člena ZIS),
    • ne vodi dnevne evidence stanja in sprememb stanja domače in tuje gotovine, drugih plačilnih sredstev ter žetonov v blagajni in trezorju (27. točka 113. člena ZIS).

Z globo od 500 do 3.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe (drugi odstavek 113. člena ZIS).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.


Opis

Opisa ni.