splošno zavarovanje 

Dovoljenje omogoča uporabo splošnega zavarovanja, ki krije carinski dolg v zvezi z dvema ali več operacijami, deklaracijami ali carinskimi postopki.
Kdo

Podjetje, ki želi carinski dolg zavarovati s splošnim zavarovanjem.


Kdaj

Kadar podjetje želi carinski dolg zavarovati s splošnim zavarovanjem.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo dovoljenja vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Zahtevek za izdajo dovoljenja za uporabo splošnega zavarovanja in za znižanje splošnega zavarovanja
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Dopolnilni obrazec - 50% pokritost dela referenčnega zneska z zneskom zavarovanja

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Dopolnilni obrazec - 30% pokritost dela referenčnega zneska z zneskom zavarovanja

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Dopolnilni obrazec - opustitev predložitve zavarovanja

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.