Taksa na pretovor 

Taksa na pretovor v koprskem tovornem pristanišču (v nadaljnjem besedilu: taksa) je splošna obvezna javna dajatev, ki se plačuje od vkrcavanja in izkrcavanja tovora v koprskem tovornem pristanišču in od pretovora z enega plovila na drugo.
Kdo

Obračun takse in specifikacijo tovora po plovilih (priloga obračuna) predloži zavezanec (vsaka pravna ali fizična oseba), ki na območju koprskega tovornega pristanišča izvaja pretovor.


Kdaj

Zavezanec je dolžan predložiti mesečni obračun takse do vključno petega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec.


Kje in kako

Obrazec za obračun takse na pretovor in obrazec specifikacije tovora po plovilih, zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Obračun takse na pretovor
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun takse na pretovor - specifikacija tovora po plovilih
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Zavezanec za plačilo takse je takso dolžan plačati najkasneje dvajseti dan po poteku roka za predložitev obračuna. Če taksa ni plačana, Finančna uprava Republike Slovenije začne izvršbo. Finančna uprava Republike Slovenije pri opravljanju izvršbe uporablja zakon, ki ureja davčni postopek.