Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine 

Obvestilo o uveljavljanju olajšave pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, od pokojnine ali drugega dohodka po 105. členu ZDoh-2, ki ga zavezanec prejema redno mesečno.
Kdo

Zavezanec, prejemnik dohodka, obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine predloži glavnemu delodajalcu oziroma izplačevalcu pokojnine.


Kdaj

Olajšava za vzdrževane družinske člane se lahko upošteva pri izračunu akontacije dohodnine od dohodkov, ki so izplačani po dnevu, ko je obvestilo predloženo glavnemu delodajalcu oziroma izplačevalcu pokojnine.


Kje in kako

V skladu z 287. členom ZDavP-2 mora zavezanec, ki uveljavlja olajšavo za vzdrževanega družinskega člana pri akontaciji dohodnine, o tem pisno obvestiti glavnega delodajalca oziroma izplačevalca pokojnine.


Obrazci

Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.