Uveljavljanje olajšave za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči 

Obvestilo o uveljavljanju osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, od pokojnine ali drugega dohodka po 105. členu Zakona o dohodnini - ZDoh-2, ki ga zavezanec prejema redno mesečno.
Kdo

Po osmem odstavku 112. člena ZDoh-2 olajšavo uveljavlja rezident, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let in ga upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci.


Kdaj

Olajšava za prostovoljno in nepoklicno opravljanje naloge zaščite, reševanja in pomoči se lahko upošteva pri izračunu akontacije dohodnine od dohodkov, ki so izplačani po dnevu, ko je obvestilo predloženo glavnemu delodajalcu oz. izplačevalcu pokojnine ali izplačevalcu drugega dohodka.


Kje in kako

Rezident o uveljavljanju tovrstne olajšave pri akontaciji dohodnine o tem pisno obvestiti glavnega delodajalca ali izplačevalca drugega dohodka.


Obrazci

Obvestilo o uveljavljanju olajšave v zvezi s prostovoljnim in nepoklicnim opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči pri izračunu akontacije dohodnine
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.