Zbirni podatki iz seznama izdanih računov kmečkega gospodinjstva 

Zavezanci, ki na podlagi priglasitve dohodke iz naslova določenega malega obsega prve stopnje predelave lastnih kmetijskih pridelkov obravnavajo kot dohodke v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo in so v preteklem letu dobavljali izdelke iz predelave lastnih pridelkov, so dolžni davčnemu organu predložiti Zbirne podatke iz seznama izdanih računov kmečkega gospodinjstva.
Kdo

Zbirne podatke iz seznama izdanih računov kmečkega gospodinjstva pri davčnem organu predloži član kmečkega gospodinjstva, ki je vložil priglasitev začetka obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo oz. pravni naslednik v primeru smrti, če so člani kmečkega gospodinjstva v davčnem letu izvedli vsaj eno dobavo izdelkov iz priglašene predelave lastnih pridelkov.


Kdaj

Zbirne podatke iz seznama izdanih računov kmečkega gospodinjstva je treba predložiti davčnemu organu enkrat letno, najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.


Kje in kako

Zbirne podatke iz seznama izdanih računov lahko zavezanec odda:
    • Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • Osebno ali po pošti na Finančnem uradu Kočevje oziroma kateremkoli finančnem uradu.


Obrazci

Zbirni podatki iz seznama izdanih računov kmečkega gospodinjstva (ZPIR-OKGD)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Ne predložitev ustreznih zbirnih podatkov iz seznama izdanih računov ali ne predložitev davčnemu organu v predpisanem roku ali na predpisan način se kaznuje z globo v skladu z 10.a točko prvega odstavka 397. člena zakona, ki ureja davčni postopek.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.