Zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za nerezidente 

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov za nerezidente. K zahtevku je treba priložiti dokazila (račune) o nastanku dejanskih stroškov.
Kdo

Zahtevek za uveljavitev dejanskih stroškov pri ugotavljanju davčne osnove za dohodek iz zaposlitve iz drugega pogodbenega razmerja predloži davčni zavezanec nerezident, ki mu je plačnik davka izračunal, odtegnil in plačal davčni odtegljaj od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja po četrtem odstavku 41. člena in po desetem odstavku 127. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2.


Kdaj

Zavezanec nerezident lahko uveljavlja dejanske stroške pri davčnemu organu v 15 dneh od dneva izplačila dohodka.


Kje in kako

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vloži davčni zavezanec nerezident:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
    • osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov za nerezidente
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.