*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja.

Išči 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči. Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

Razlika med eVročanje-POS in Vročanje-PE
 
Z oddajo obrazca eVročanje-POS sporočite FURS elektronski naslov (email) za namene obveščanja, na katerega se bodo pošiljala obvestila, ko bodo odloženi elektronsko vročeni dokumenti v profilu zavezanca za katerega ste oddali obrazec eVročanje-POS. 
Z oddajo obrazca Vročanje-PE (elektronsko ali papirno) določite pooblaščenca za vročanje. To pomeni, da bo Finančna uprava RS dokumente (ki so označeni v pooblastilu) vročala pooblaščencu za vročanje. Če je pooblastitelj del sistema eVročanja, bo Finančna uprava RS na isti način vročala tudi njegovemu pooblaščenec za vročanje. To pomeni, da mora v tem primeru imeti pooblaščenec za vročanje vse potrebno za prevzemanje dokumentov prek portala eDavki (kvalificirano digitalno potrdilo).
Kako se kot fizična oseba prijavim v eVročanje?
  Izpolniti morate pristopnico v eDavkih (dokument eVrocanje-POS). V eDavkih pojdite na Oddajo novega dokumenta in izberite obrazec eVročanje-POS. Priporočamo vam, da vpišete tudi podatek o elektronskem naslovu, na katerega bi želeli prejemati obvestila o elektronsko odloženih dokumentih.
Ali lahko izstopim iz sistema eVročanja?
  Iz sistema eVročanja lahko izstopijo samo fizične osebe, ki so se same prijavile v sistem eVročanja, s preklicem pristopnice. Preklic pristopnice se izvede tako, da se odda prek portala eDavki obrazec eVročanje-POS, v katerem se označi "Odjavljam se iz storitve elektronsko vročanje." Odjava iz sistema eVročanje velja naslednji dan po oddaji obrazca eVrocanje-POS. Pravne osebe in fizične oseba, ki opravljajo dejavnost, ne morejo izstopiti iz sistema eVročanja.
Osnovi pojmi v postopku vročanja.
 
-          eVročanje: elektronsko vročanje prek portala eDavki.
-          Pristopnica: obrazec eVrocanje-POS s katerim se fizična oseba prijavi ali odjavi iz sistema eVročanja oz. s katerim poslovni subjekti in fizične osebe sporočajo elektronski naslov za prejemanje informativnih sporočil povezanih z eVročanjem.
-          Pooblastitelj: je zavezanec, ki pooblasti drugega zavezanca, da v njegovem imenu nekaj stori (npr. z obrazcem Vročanje-PE pooblastitelj pooblasti pooblaščenca za namene vročanje).
-          Pooblaščenec za vročanje: je zavezanec, ki ga je drug zavezanec (pooblastitelj) z obrazcem Vrocanje-PE določil kot prejemnika njegovih dokumentov.
-          Vloga za določitev ali preklic pooblaščenca za vročanje (obrazec Vrocanje-PE): z njo pooblastitelj določi pooblaščenca za vročanja, njegov obseg pooblastila in časovno veljavnost danega pooblastila.  Zavezanec ima lahko več vlog in pooblaščencev hkrati.
Kaj je eVročanje?
 
eVročanje je postopek elektronskega vročanja prek portala eDavki. Finančna uprava RS vsem pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, na podlagi zakona obvezno vroča vse dokumente prek portala eDavki. Finančna uprava RS fizični osebi eVroča dokumente, le če se je fizična oseba prostovoljno prijavila v sistem eVročanja z oddajo obrazca eVrocanje-POS.
Kakšen je način seznanjanja naslovnika, da mu je bil vložen dokument v eDavke?
  Hkrati z odložitvijo v portal eDavki dokumenta eVrocanje-OsDok in dokumenta eVrocanje-Dok se sistemsko kreira in odloži v portal eDavki še obrazec eVrocanje-Obv (eVročanje obvestilo), s pojasnilom, da je bil naslovniku vložen dokument za vročanje in z opisom posledic, če naslovnik dokumenta ne prevzame v zakonskem roku. Če pa naslovnik sporoči in potrdi tudi elektronski naslov (npr. gmail, hotmail, itd), se mu obvestilo pošlje tudi na sporočeni elektronski naslov. Elektronski naslov zavezanec sporoči prek portala eDavki z obrazcem eVrocanje-POS.
Sem stečajni upravitelj. Kako se bodo vročali dokumenti za zavezance v postopkih, ki jih vodim?
 
Po začetku stečajnega postopka se v skladu z ZFPPIPP vsa pisanja v sodnih in drugih postopkih, ki jih je treba vročiti stečajnemu dolžniku kot stranki ali drugem udeležencu postopka, vroča upravitelju. Pri tem je tehnični način vročanja dokumentov (papirno ali elektronsko) odvisen od statusa stečajnega dolžnika.
Če je stečajni dolžnik fizična oseba, po začetku stečajnega postopka v portalu eDavki avtomatično izvedemo preklic pristopnice za eVročanje. Dokumenti se bodo vročali stečajnemu upravitelju v papirni obliki na njegov naslov za vročanje. Če želi stečajni upravitelj prejemati njegove dokumente v elektronski obliki prek portala eDavki, lahko iz profila stečajnega dolžnika ponovno odda obrazec eVrocanje-POS.
Če je stečajni dolžnik pravna oseba, po začetku stečajnega postopka v portalu eDavki sistemsko dodelimo stečajnemu upravitelju vse potrebne pravice za elektronsko prevzemanje dokumentov. Iz tega razloga je zelo pomembno, da tudi stečajni upravitelji uporabljajo portal eDavki in imajo v lasti kvalificirano digitalno potrdilo. Če tega nimajo, morajo v imenu stečajnega dolžnika z obrazcem Vročanje-PE določiti pooblaščenca za vročanje, ki bo sposoben prevzemati dokumente s portala eDavki.
 
V portal eDavki vstopam le občasno, tako da se lahko zgodi, da bom spregledal dokument, ki mi je bil odložen. Kaj naj naredim, da bom pravočasno obveščen o prejetem dokumentu?
  Priporočamo, da z obrazcem eVrocanje-POS prijavite elektronski naslov (ali več), kamor želite prejemali informativna obvestila o odloženih dokumentih eVrocanje-OsDok in eVrocanje-Dok. Pomembno je, da po oddaji obrazca potrdite svoj elektronski naslov s klikom na povezavo, ki jo boste prejeli na sporočeni elektronski naslov. Na svoj telefon si lahko tudi naložite mobilno aplikacijo eDavki, zato da boste imeli dostop do portala vedno pri roki (mobilna aplikacija je namenjena fizičnim osebam).
Seznam video vsebin s področja eDavkov, FURS mobilne miniBlagajne in Dohodnine
 
eDavki
Poglejte informativni izračun dohodnine na eDavkih in zadenite nagrado
eVročanje dokumentov FURS preko eDavki za državne organe
Informativni izračun dohodnine 2016
IID na eDavkih, pregled informativnega izračuna dohodnine za leto 2016
Predizpolnjevanje obračuna prispevkov za socialno varnost
Prva prijava v sistem eDavki
Določanje pooblaščenca v sistemu eDavki - vročanje
Računovodski portal v osebnem portalu eDavki
Registracija v eDavke brez certifikata

FURS mobilna miniBlagajna
Povezovanje FURS mobilne miniBlagajne s POS tiskalnikom
Urejanje nastavitev v FURS mobilni miniBlagajni
Nameščanje namenskega digitalnega potrdila za uporabo FURS mobilne miniBlagajne
Prevzem namenskega digitalnega potrdila
Pridobitev namenskega digitalnega potrdila

Dohodnina
Poglejte informativni izračun dohodnine na eDavkih in zadenite nagrado
Informativni izračun dohodnine 2016
IID na eDavkih, pregled informativnega izračuna dohodnine za leto 2016
Komu Finančna uprava RS elektronsko vroča dokumente?
 
Dokumenti se po zakonu elektronsko vročajo pravnim osebam in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost (s.p.-jem in ostalim fizičnim osebam, ki niso registrirani v obliki s.p., in opravljajo dejavnost – npr. samostojni novinarji, samostojni kulturni delavci, odvetniki, zasebni raziskovalci in ostali samozaposleni, ki nimajo registrirane dejavnosti kot s.p.). Sem sodijo tudi druge fizične osebe z dejavnostjo, ki so posredno ali neposredno vpisane v davčni register. To so npr. sobodajalci, samozaložniki,  osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, osebe, ki opravljajo drugo kmetijsko in gozdarsko dejavnost ter tudi nosilci za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, če davčno osnovo od te dejavnosti ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in ne z upoštevanjem katastrskega dohodka. Fizičnim osebam se dokumenti elektronsko vročajo le, če se sami prijavijo v sistem elektronskega vročanja s pristopnico, ki se vloži tako, da se v eDavkih v rubriki Prva stran izbere obrazec za oddajo novega dokumenta, potem se izbere obrazec eVročanje-POS.
Kako spremenimo podatke (naslov, e-mail)?
 
Če želite spremeniti elektronski naslov za namene obveščanja o elektronsko odloženem dokumentu, potem je potrebno oddati obrazec eVročanje-POS (eVročanje - Prijava/Odjava/Sprememba podatkov).

Vse ostale spremembe je potrebno sporočiti na pristojni FU z obrazcem in sicer fizične osebe z DR-02 (Prijava za vpis fizične osebe v davčni register), fizične osebe, ki opravljajo dejavnost z DR-03 (Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register) in pravne osebe z obrazcem DR-04 (Prijava za vpis pravne osebe v davčni register). Obrazec lahko zavezanec odda tudi kot NF-LD, preko sistema eDavki.

Obrazec DR-02 in pojasnila se nahajajo pod rubriko Prebivalstvo, klik na Prijava za vpis podatkov fizične osebe v davčni register.
Obrazec DR-03 in pojasnila se nahajajo pod rubriko Fizične osebe z dejavnostjo, klik na Vpis podatkov o dejavnosti v davčni register.
Obrazec DR-04 in pojasnila se nahajajo pod rubriko Pravne osebe, klik na Vpis podatkov pravne osebe v davčni register.