Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice 

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem je opredeljen kot dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin v najem (najem, zakup, podnajem in vzajemno oddajanje premoženja v najem).

Za dohodek iz prenosa premoženjske pravice se šteje dohodek, ki ga doseže imetnik premoženjske pravice, tako da odstopi uporabo oziroma izkoriščanje ali odstopi pravico do uporabe oziroma pravico do izkoriščanja materialne avtorske pravice in materialne pravice.

Zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premož. v najem zaradi uveljavljanja dejan. strošk.

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja