Drugi dohodki 

Med druge dohodke fizičnih oseb so po Zakonu o dohodnini uvrščeni vsi tisti dohodki, ki jih ni mogoče uvrstiti v druge skupine dohodkov po tem zakonu. Tako med druge dohodke sodijo štipendije, nagrade, darila, dobitki v nagradnih igrah, …