Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov  

Napoved drugih dohodkov, ki jih je izplačala oseba, ki ni plačnik davka.
Kdo

Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov iz 105. člena Zakona o dohodnini -ZDoh-2 vloži davčni zavezanec pri davčnem organu, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka po 58. členu Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.


Kdaj

Davčni zavezanec mora napoved vložiti v 15 dneh od dneva prejema dohodka pri davčnem organu.


Kje in kako

Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov zavezanec odda:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov (DOHDRU)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo 250 do 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom (394. člen v povezavi s 323. členom ZDavP-2).

Z globo od 400 do 5.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke (395. člen v povezavi s prvim odstavkom 10. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.