Urejanje knjigovodske kartice 

Če imate na kartici odprte terjatve in obveznosti lahko predlagate izravnavo ali preknjižbo preveč plačane dajatve. Če imate preplačilo iz razloga preveč ali napačno plačane dajatve, lahko predlagate vračilo. Če ste prejeli opomin in se ne strinjate z vsebino, lahko podate odgovor na opomin.