Na Vpogledih je dodana nova Kartica COVID19 upravičenj – novica.


Urejanje knjigovodske kartice 
Če imate na kartici odprte terjatve in obveznosti lahko predlagate izravnavo ali pobot preveč plačane dajatve. Če imate preplačilo iz razloga preveč ali napačno plačane dajatve, lahko predlagate vračilo ali preknjižbo. Če ste prejeli opomin in se ne strinjate z vsebino, lahko podate odgovor na opomin.