Na Vpogledih je dodana nova Kartica COVID19 upravičenj – novica.


Vračila DDV 
Vračilo DDV se lahko glede na vrsto upravičencev izvrši na podlagi obračuna DDV (davčnim zavezancem, ki so identificirani za namene DDV v Sloveniji), na podlagi zahtevka za vračilo (davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici, davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugi državi članici in davčnim zavezancem s sedežem v tretji državi) in na podlagi zahtevka za vračilo DDV v potniškem prometu.