Vloga za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč  

Zavezanci, ki davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljajo na podlagi katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč ter uporabljajo kmetijska oziroma gozdna zemljišča, ki niso v lasti članov zavezančevega kmečkega gospodinjstva, so dolžni ta kmetijska in gozdna zemljišča prijaviti davčnemu organu.
Kdo

Vlogo za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč je dolžna izpolniti in predložiti davčnemu organu fizična oseba, član kmečkega gospodinjstva, ki dejansko uporablja kmetijsko oziroma gozdno zemljišče in nihče od članov tega kmečkega gospodinjstva nima pravice do uporabe tega zemljišča na podlagi pravnega naslova v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru.


Kdaj

Dejansko uporabo kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč na dan 30. junij leta, za katero se dohodek ugotavlja, je zavezanec dolžan davčnemu organu prijaviti z Vlogo za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč do 15. julija leta, za katero se dohodek ugotavlja.


Kje in kako

Vlogo za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč lahko zavezanec odda:
    • Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • Osebno ali po pošti na Finančnem uradu Kočevje oziroma kateremkoli finančnem uradu.

Vlogi je treba priložiti sklenjeno pogodbo (ali drug dokument) med lastnikom in dejanskim uporabnikom, v kateri so navedeni podatki o parcelah, ki se dajejo v dejansko uporabo ter časovno obdobje najema oziroma zakupa teh parcel.


Obrazci

Vloga za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.