Potrdilo o ulovu in podatki o prevozu 

Podjetje, ki izvaža ribiške proizvode, ki so bili ulovljeni z ribiškimi plovili, ki plujejo pod slovensko zastavo mora izpolniti Potrdilo o ulovu, v skladu s 15. členom uredbe št. 1005/2008 za izvoženo količino ribiških proizvodov ter podatke o prevozu.
Kdo

Podjetje, ki izvaža ribiške proizvode, ki so bili ulovljeni z ribiškimi plovili, ki plujejo pod slovensko zastavo mora izpolniti potrdilo o ulovu, v skladu s 15. členom uredbe št. 1005/2008 za izvoženo količino ribiških proizvodov ter podatke o prevozu, kadar se ti proizvodi v tretji državi predelajo in ponovno uvozijo v EU oziroma kadar to izrecno zahteva tretja država.


Kdaj

Pred izvozom ribiških proizvodov.


Kje in kako

Izpolnjeno potrdilo skupaj s podatki o prevozu vložnik odda osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Koper (Oddelek za carinjenje Koper).


Obrazci

Potrdilo o ulovu
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Podatki o prevozu

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcije v skladu z Uredbo o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (UL RS št. 50/2016).