Vračilo davka na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja  

Republika Slovenija ima z mnogimi državami sklenjene mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja. Če je bil od izplačanega dohodka obračunan davek po višji davčni stopnji, kot je določena v mednarodni pogodbi oziroma, če je bil davek obračunan od dohodka, ki je v skladu z mednarodno pogodbo oproščen plačila davka, je prejemnik dohodka upravičen do vračila preveč plačanega davka. Vračilo davka se uveljavi z vložitvijo zahtevka.
Kdo

Zahtevek predloži prejemnik dohodka (fizična ali pravna oseba), ki je nerezident Slovenije.


Kdaj

Po izplačilu dohodka. Če je plačnik davka obračunal davek ne glede na ugodnosti, ki jih določa mednarodna pogodba, lahko prejemnik dohodka zahteva vračilo davka.


Kje in kako

Zahtevek za vračilo davka zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, osebno ali po pošti, in sicer pri kateremkoli finančnem uradu, zaradi hitrejše obravnave priporočamo oddajo na Finančnem uradu Ptuj.


Obrazci

Zahtevek za vračilo davka od dividend na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO 9)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za vračilo davka od obresti na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO 10)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za vračilo davka od plačil uporabe premoženjskih pravic na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO 11)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za vračilo davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO 12)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.