Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja.

Išči 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Če želite informacijo o tem ali ste upravičeni do turističnega bona, ker izpolnjujete pogoj glede stalnega prebivališča v Sloveniji na dan 13. marec 2020, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

Letna odmera dohodnine - Namenitev dela dohodnine za donacije
  Namenitev dela dohodnine za donacije  ...
Namenitev dela dohodnine za donacije - Taksa
  Takse ni.  ...
Namenitev dela dohodnine za donacije - Sankcije
  Sankcij ni.  ...
Namenitev dela dohodnine za donacije - Zakonodaja
      • Letna odmera dohodnine  ...
Namenitev dela dohodnine za donacije - Novice
      • Letna odmera dohodnine
 ...
Namenitev dela dohodnine za donacije - Kje in kako
  Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.  ...
Namenitev dela dohodnine za donacije - Opis
      • Lestvice za odmero dohodnine in olajšave (Podrobnejši opis)
    • Odmera dohodnine (Podrobnejši opis)
    • Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve (Podrobnejši opis)
    • Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije (Podrobnejši opis)
    • Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji (Podrobnejši opis)  ...
Napoved za odmero dohodnine - Opis
      • Lestvice za odmero dohodnine in olajšave (Podrobnejši opis)
    • Odmera dohodnine (Podrobnejši opis)
    • Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve (Podrobnejši opis)
    • Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije (Podrobnejši opis)
    • Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji (Podrobnejši opis)  ...
Napoved za odmero dohodnine - Opis
      • Lestvice za odmero dohodnine in olajšave (Podrobnejši opis)
    • Odmera dohodnine (Podrobnejši opis)
    • Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve (Podrobnejši opis)
    • Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije (Podrobnejši opis)
    • Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji (Podrobnejši opis)  ...
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (Ugovor zoper IID) - Opis
      • Lestvice za odmero dohodnine in olajšave (Podrobnejši opis)
    • Odmera dohodnine (Podrobnejši opis)
    • Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve (Podrobnejši opis)
    • Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije (Podrobnejši opis)
    • Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji (Podrobnejši opis)  ...
Zahtevek za uveljavljanje dejanskih stroškov pri IID - Opis
      • Lestvice za odmero dohodnine in olajšave (Podrobnejši opis)
    • Odmera dohodnine (Podrobnejši opis)
    • Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve (Podrobnejši opis)
    • Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije (Podrobnejši opis)
    • Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji (Podrobnejši opis)  ...
Namenitev dela dohodnine za donacije - Obrazci
  Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila  ...
Namenitev dela dohodnine za donacije
  Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti. V kolikor je odmerjena dohodnina v višini 0 EUR, je tudi znesek donacije 0 EUR.  ...
Informativni izračun dohodnine (IID) in Izjava o določitvi plačilnega računa za vračilo dohodnine - Opis
      • Lestvice za odmero dohodnine in olajšave (Podrobnejši opis)
    • Odmera dohodnine (Podrobnejši opis)
    • Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve (Podrobnejši opis)
    • Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije (Podrobnejši opis)
    • Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji (Podrobnejši opis)  ...
Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine - Opis
      • Lestvice za odmero dohodnine in olajšave (Podrobnejši opis)
    • Odmera dohodnine (Podrobnejši opis)
    • Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve (Podrobnejši opis)
    • Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije (Podrobnejši opis)
    • Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji (Podrobnejši opis)  ...
Namenitev dela dohodnine za donacije - Kdaj
  Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina odmerja. Za leto 2020 upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. maja 2021. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.  ...
Namenitev dela dohodnine za donacije - Kdo
  Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij (nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti).

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) na spletni strani FURS, ki bo za odmerno leto 2020 dopolnjen z novimi upravičenci po 15. maju 2021.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine.  ...
Aplikacija Gama System® eTaxes - Povezave, ki jih aplikacija omogoča za posamezne obrazce
 
ObrazecOpisRObjavaSOAPXMLPOST
DDV-OObračun DDV620.03.2009    •    •
DDV-P2Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (domači)320.03.2009    •    •
DDV-P3Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (tujci)120.03.2009    •
DDV-IzvVloga za pridobitev statusa izvoznika120.03.2009    •
NF-PrevZavVloga za preverjanje podatkov o davčnih zavezancih120.03.2009    •    •
NF-StornoStorno120.03.2009    •
Doh-OdmNapoved za odmero dohodnine720.03.2009    •
Doh-KDVPNapoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov520.03.2009    •
Doh-DHONapoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU220.03.2009    •
Doh-DonZahteva za namenitev dela dohodnine za donacije120.03.2009    •
Doh-VdcVloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine120.03.2009    •
Doh-UgoUgovor zoper informativni izračun dohodnine720.03.2009    •
VIES-PrevVloga za preverjanje identifikacijskih številk v EU120.03.2009    •    •
VIES-KPRekapitulacijsko poročilo320.03.2009    •    •
REK-1Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja520.03.2009    •    •
REK-1aObračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo420.03.2009    •    •
REK-1bObračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja220.03.2009    •    •
REK-2Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja220.03.2009    •    •
ODO-1Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi z 260. členom ZDavP-2220.03.2009    •    •
PniPDObračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka120.03.2009    •    •
PODO-OPSVZObračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike120.03.2009    •    •
PODO-OPSVLObračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače120.03.2009    •    •
KP-KPDPodatki za odmero dohodnine520.03.2009    •
DDD-DDDDavčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti520.03.2009    •    •
DOD-DDPOObračun davka od dohodkov pravnih oseb620.03.2009    •    •
ODE-PDOPoročilo o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti220.03.2009    •    •
KD-ODKDObračun dodatne koncesijske dajatve320.03.2009    •    •
eVEM-DavPodeVEM - Posredovanje podatkov o davčnem zavezancu120.03.2009    •
eVEM-PDSeVEM - Pridobivanje davčne številke120.03.2009    •
eVEM-SP-DavPodeVEM - Posredovanje podatkov o davčnem zavezancu SP120.03.2009    •
DMV-OObračun davka na motorna vozila120.03.2009    •    •
DODKISObračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo120.03.2009    •    •
KDISObračun koncesijske dajatve od iger na srečo120.03.2009    •    •
DISObračun davka od iger na srečo120.03.2009    •    •
PTObračun požarne takse120.03.2009    •    •
DPZPObračun davka od prometa zavarovalnih poslov120.03.2009    •    •

 ...