Drugi davki in druge dajatve 

Poleg osnovnih davkov, je pravna oseba lahko zavezana še k drugim davkom in dajatvam, in sicer glede na vrsto poslov, ki jih opravlja. Na primer pravna oseba, ki opravlja zavarovalne posle, je zavezana k plačilu požarne takse in davka od prometa zavarovalnih poslov, proizvajalec ali uvoznik motornih vozil mora plačati davek na motorna vozila, v primeru, da so pravne osebe posredniki s koncesijami, pa so zavezane k plačilu posameznih koncesijskih dajatev.