Dohodnina od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnine  

Obdavči se odsvojitev nepremičnine, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju. Za odsvojitev kapitala se šteje vsaka odsvojitev, kot je zlasti prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala.
Kdo

Davčni zavezanci (fizične osebe, ki odsvojijo nepremičnino) morajo napoved oddati ob odsvojitvi nepremičnine, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju. Napovedi ni treba oddati, če je bila nepremičnina odsvojena po petnajstih letih imetništva.

Za obdavčljivo odsvojitev nepremičnine velja vsaka odsvojitev nepremičnine, kakor je zlasti prodaja nepremičnine, dajanje nepremičnine v dar ali zamenjava nepremičnine.

Davčni zavezanci rezidenti Slovenije morajo oddati napoved ob odsvojitvi nepremičnine, ki leži na območju Republike Slovenije ali ob odsvojitvi nepremičnine, ki se nahaja v tujini. Nerezidenti Slovenije morajo oddati napoved ob odsvojitvi nepremičnine, ki leži na območju Slovenije.


Kdaj

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine mora davčni zavezanec vložiti v 15 dneh od odsvojitve nepremičnine.


Kje in kako

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine (KDNEP) mora davčni zavezanec vložiti osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži ali elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine (DOHKAP št. 5)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo 250 do 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom (326. člen ZDavP-2).

Z globo od 400 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.