Pooblastilo za delo z obrazci znotraj portala eDavki (EDP pooblastilo) 

Fizična oseba ima na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, že ob prvem vstopu v portal eDavki ali v mobilno aplikacijo eDavki, sistemsko omogočen dostop do svojega profila FO in do vseh profilov poslovnih subjektov (profil FOD in PO), kjer ima status zakonitega zastopnika. Fizična oseba lahko z Vlogo za zunanje pooblaščanje, dodeli drugemu zavezancu dostop do svojega profila v portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki (zunanje EDP pravice).
Kdo

Fizična oseba lahko dodeli zunanje EDP pravice drugemu zavezancu (zunanji EDP pooblaščenec) in s tem mu tehnično omogoči dostop do svojega profila fizične osebe v portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Zunanji EDP pooblaščenec je lahko fizična oseba ali poslovni subjekt (fizična oseba z dejavnostjo in pravna oseba). Če je zunanji EDP pooblaščenec poslovni subjekt, bo njegov zakoniti zastopnik imel dostop do profila fizične osebe, ne glede na izbrano sredstvo elektronske identifikacije. Zakoniti zastopnik zunanjega EDP pooblaščenca lahko svojim zaposlenim oziroma osebam, ki vstopajo v portal eDavki z uporabo digitalnega potrdila za zaposlene, omogoči dostop do profila fizične osebe, tako da jim dodeli notranje EDP pravice. To pomeni, da zaposleni pri zunanjem EDP pooblaščencu, lahko dostopajo do profila fizične osebe le, če vstopajo v eDavke z uporabo digitalnega potrdila za zaposlene.


Kdaj

Institut zunanjega EDP pooblaščanja je primeren za fizične osebe, ki niso vešče elektronskega poslovanja oziroma za vsakega, ki želi nekomu tretjemu omogočiti dostop do njegovega profila v portalu eDavki. Obseg zunanjega EDP pooblastila je različen in odvisen od volje fizične osebe. Poznamo zunanje EDP pooblastilo za vnos dokumentov, vložitev dokumentov in pregled vloženih dokumentov ter pooblastilo za vpogled v njegove podatke.

Primer podelitve zunanjih EDP pravic


Kje in kako

Vlogo za urejanje zunanjih EDP pooblastil za delov v eDavkih vloži zavezanec:
    • elektronsko prek portala eDavki (tudi z uporabniškim imenom in geslom ter prek mobilne aplikacije eDavki),
    • osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register.

Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki oddana prek portala eDavki.


Obrazci

Vloga za splošno zunanje pooblaščanje za delo v eDavkih (EDP-PE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za zunanje pooblaščanje za delo v eDavkih (EDP-PE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za odpoved pooblastila za delo v eDavkih (EDP-PE, EDP-PR)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.