Na Vpogledih je dodana nova Kartica COVID19 upravičenj – novica.


Pravne osebe 
Med pravne osebe uvrščamo gospodarske družbe, zavode, društva, organe in organizacije, ki z vpisom v register pridobijo status pravne osebe.