*** Vnovičen poziv delodajalcem k opravljanju dela na domu – povezava. ***

*** Ocenjevanje tveganj in uporaba zaščitnih mask na delovnih mestih – povezava. ***


Pravne osebe 

Med pravne osebe uvrščamo gospodarske družbe, zavode, društva, organe in organizacije, ki z vpisom v register pridobijo status pravne osebe.