Pravne osebe 

Med pravne osebe uvrščamo gospodarske družbe, zavode, društva, organe in organizacije, ki z vpisom v register pridobijo status pravne osebe.