Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev. Star portal bo na naslovu https://edavki.durs.si/OpenPortal/ dosegljiv do 30. 9. 2018.


Pravne osebe
Med pravne osebe uvrščamo gospodarske družbe, zavode, društva, organe in organizacije, ki z vpisom v register pridobijo status pravne osebe.