***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pravne osebe
Med pravne osebe uvrščamo gospodarske družbe, zavode, društva, organe in organizacije, ki z vpisom v register pridobijo status pravne osebe.