Obdavčitev dohodkov iz poslovanja 

Poslovanje pravnih oseb je obdavčeno. Obdavčujejo se dohodki rezidentov in nerezidentov. Rezidenti so obdavčeni po načelu obdavčitve svetovnega dohodka in zavezani za plačilo davka od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in zunaj nje. Nerezidenti so zavezani le za plačilo davka od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Nerezidenti tako plačajo davek od dohodkov, ki jih pridobijo v ali preko poslovne enote v Sloveniji in od dohodkov od katerih je potrebno obračunati in plačati davčni odtegljaj.