Posebna ureditev VEM (OSS) 

Davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v Uniji, oziroma davčnim zavezancem, ki imajo sedež v Uniji, pa nimajo sedeža v državi članici potrošnje in prodajajo blago na daljavo znotraj Unije in storitve osebam, ki niso davčni zavezanci v Uniji, so na voljo naslednje posebne ureditve:

    • posebna neunijska ureditev VEM,
    • posebna unijska ureditev VEM,
    • posebna uvozna ureditev VEM.