Na Vpogledih je dodana nova Kartica COVID19 upravičenj – novica.


Obračunavanje davčnega odtegljaja dohodnine in prispevkov za socialno varnost 
Izplačevalci dohodkov, ki so plačniki davka v skladu z določbami ZDavP-2, akontacijo dohodnine oziroma dohodnino in prispevke za socialno varnost obračunajo v obračunu davčnega odtegljaja.