*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

XML strukture obrazcev v eDavkih

Dokumenti so v eDavkih shranjeni v obliki XML. EDP-Common-1.xsd in EDP-xmldsig.xsd in sta skupna vsem obrazcem, PODO-Common-1.xsd je skupen PODO obrazcem. Ostali so specifični za posamezen obrazec (XSD).

XSLT transformacija pretvarja obrazec iz XML oblike v HTML obliko.

Skupne XML sheme

Skupne XML sheme za PODO obrazce

Skupne XML sheme za KP obrazce

Skupne XML sheme za VATR obrazce

Posebne XML sheme za eVEM

XML sheme za posamezne obrazce

ObrazecOznakaVeljavno obdobjeRazličicaPoslovno obdobjeUvozVDSOAPXSDXSLTKdo oddajaDat. zadnje spr.
Obrazci DDV
DDV-O DDV_O 01.01.2020 .. 11 01.01.2020 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.12.2019
09.07.2013 .. 10 01.07.2013 .. 31.12.2019 XSD XSLT
FO FOD PO
01.01.2013
11.02.2013 .. 9 01.01.2013 .. 30.06.2013 XSD XSLT
FO FOD PO
01.01.2013
01.11.2011 .. 8 01.10.2011 .. 31.12.2012 XSD XSLT
FO FOD PO
01.01.2011
01.01.2010 .. 7 01.01.2010 .. 30.09.2011 XSD XSLT
FO FOD PO
01.01.2010
01.04.2009 .. 6 01.01.2008 .. 31.12.2009 XSD XSLT
FO FOD PO
01.01.2009
DDV-P2 DDV_P2 20.10.2011 .. 5 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-P3 DDV_P3 01.01.2019 .. 3 .. XSD XSLT
FO FOD PO
20.12.2018
DDV-eRac DDV_eRac 01.07.2004 .. 31.12.2006 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-Izv DDV_Izv 01.05.2004 .. 30.04.2010 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-eRacPrek DDV_eRacPrek 01.07.2004 .. 31.12.2006 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
VIES-KP VIES_KP 01.01.2020 .. 6 01.01.2020 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.12.2019
14.02.2011 .. 5 01.01.2011 .. 31.12.2019 XSD XSLT
FO FOD PO
01.01.2011
VATR-PRA VATR_PRA 04.01.2010 .. 1 01.01.2009 .. XSD XSLT
FO FOD PO
VATR-APP VATR_APP 04.01.2010 .. 1 01.01.2005 .. XSD XSLT
FO FOD PO
04.12.2009
VATR-DP VATR_DP 04.01.2010 .. 1 01.01.2009 .. XSD XSLT
FO FOD PO
VATR-APPD VATR_APPD 04.01.2010 .. 1 01.01.2009 .. XSD XSLT
FO FOD PO
PD-Obv PD_Obv 01.01.2010 .. 30.09.2011 1 01.01.2010 .. XSD XSLT
FO FOD PO
PD-O PD_O 01.11.2011 .. 2 01.10.2011 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.10.2011
VATR-APPR VATR_APPR 04.01.2010 .. 1 01.01.2009 .. XSD XSLT
FO FOD PO
VATR-PRAD VATR_PRAD 04.01.2010 .. 1 01.01.2009 .. XSD XSLT
FO FOD PO
VATR-PRAR VATR_PRAR 04.01.2010 .. 1 01.01.2009 .. XSD XSLT
FO FOD PO
VATR-APPE VATR_APPE 01.01.2010 .. 1 01.01.2009 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-VE DDV_VE 24.10.2011 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-JavInt DDV_JavInt 01.01.2011 .. 1 01.01.2011 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-Zlato DDV_Zlato 01.01.2011 .. 1 01.01.2011 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-VraciloNonEU DDV_VraciloNonEU 01.08.2013 .. 2 01.01.2012 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.07.2013
DDV-VlgPN DDV_VlgPN 01.01.2018 .. 2 01.01.2018 .. XSD XSLT
FO
01.01.2012 .. 1 01.01.2012 .. 31.12.2017 XSD XSLT
FO
DDV-UmPre DDV_UmPre 01.01.2011 .. 1 01.01.2011 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-SU DDV_SU 01.01.2011 .. 1 01.01.2011 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-SezPR DDV_SezPR 01.01.2014 .. 2 01.01.2013 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.01.2011 .. 1 01.01.2011 .. 31.12.2012 XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-PriPR DDV_PriPR 01.01.2012 .. 1 01.01.2012 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-PD DDV_PD 01.01.2011 .. 1 01.01.2011 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-OdbDel DDV_OdbDel 01.01.2012 .. 1 01.01.2012 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-ObrPN DDV_ObrPN 01.01.2012 .. 1 01.01.2011 .. XSD XSLT
FO
DDV-NPSvracilo DDV_NPSvracilo 10.01.2012 .. 1 01.01.2012 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-NPSpridobitev DDV_NPSpridobitev 10.01.2012 .. 1 01.01.2012 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-NPSdobava DDV_NPSdobava 10.01.2012 .. 1 01.01.2012 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-LocKnj DDV_LocKnj 01.01.2011 .. 1 01.01.2011 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-Iz DDV_Iz 01.07.2012 .. 31.12.2018 1 01.07.2012 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.07.2012
DDV-DePR DDV_DePR 01.01.2012 .. 1 01.01.2012 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-DeDDV DDV_DeDDV 01.01.2012 .. 1 01.01.2012 .. XSD XSLT
FO FOD PO
EU-M1SS-Reg EU_M1SS_Reg 10.11.2014 .. 1 01.10.2014 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.10.2014
EU-M1SS-DeReg EU_M1SS_DeReg 10.11.2014 .. 1 01.10.2014 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.10.2014
NonEU-M1SS-Reg NonEU_M1SS_Reg 10.11.2014 .. 1 01.10.2014 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.10.2014
NonEU-M1SS-DeReg NonEU_M1SS_DeReg 11.10.2014 .. 1 01.10.2014 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.10.2014
EU-M1SS-DDV EU_M1SS_DDV 01.01.2015 .. 1 01.01.2015 .. XSD XSLT
FO FOD PO
07.04.2015
NonEU-M1SS-DDV NonEU_M1SS_DDV 01.01.2015 .. 1 01.01.2015 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DDV-O-OP DDV_O_OP 01.01.2019 .. 1 01.01.2018 .. XSD XSLT
FOD PO
DDV-TBE DDV_TBE 01.01.2019 .. 1 01.01.2018 .. XSD XSLT
FO FOD PO
OSS-EU-Reg OSS_EU_Reg 01.10.2020 .. 1 01.10.2020 .. XSD XSLT
FO FOD PO
OSS-NonEU-Reg OSS_NonEU_Reg 01.10.2020 .. 1 01.10.2020 .. XSD XSLT
FO FOD PO
OSS-Imp-Reg OSS_Imp_Reg 01.10.2020 .. 1 01.10.2020 .. XSD XSLT
FO FOD PO
OSS-Inter-Reg OSS_Inter_Reg 01.10.2020 .. 1 01.10.2020 .. XSD XSLT
FO FOD PO
OSS-EU-DDV OSS_EU_DDV 01.01.2021 .. 1 01.01.2021 .. XSD XSLT
FO FOD PO
OSS-NonEU-DDV OSS_NonEU_DDV 01.01.2021 .. 1 01.01.2021 .. XSD XSLT
FO FOD PO
OSS-Imp-DDV OSS_Imp_DDV 01.01.2021 .. 1 01.01.2021 .. XSD XSLT
FO FOD PO
Ostale vloge
NF-PrevZav NF_PrevZav 01.07.2004 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
NF-PrevZavR NF_PrevZavR 01.07.2004 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
NF-Storno NF_Storno 01.07.2004 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
NF-LD NF_LD 14.09.2010 .. 2 .. XSD XSLT
FO FOD PO
13.09.2017
NF-ObrFO NF_ObrFO 01.01.2012 .. 1 01.01.2012 .. XSD XSLT
FO
NF-OdlZav NF_OdlZav 01.01.2012 .. 1 01.01.2012 .. XSD XSLT
FO FOD PO
NF-OdlPS NF_OdlPS 01.01.2012 .. 1 01.01.2012 .. XSD XSLT
FOD PO
NF-OdpFO NF_OdpFO 01.01.2012 .. 1 01.01.2012 .. XSD XSLT
FO
NF-Odlocba NF_Odlocba 01.01.2011 .. 1 01.01.2010 .. XSD XSLT
FO FOD PO
NF-Upnik NF_Upnik 01.01.2011 .. 1 01.01.2011 .. XSD XSLT
FOD PO
NF-Upnik-Rac NF_Upnik_Rac 01.01.2011 .. 1 01.01.2011 .. XSD XSLT
FOD PO
Vrocanje-PE Vrocanje_PE 03.10.2016 .. 1 01.01.2014 .. XSD XSLT
FO FOD PO
03.05.2016
Vrocanje-PrePE Vrocanje_PrePE 03.10.2016 .. 1 01.01.2014 .. XSD XSLT
FO FOD PO
03.05.2016
NF-VKRPotrdilo NF_VKRPotrdilo 01.01.2015 .. 1 01.01.2015 .. XSD XSLT
FO FOD PO
20.01.2015
NF-RazZJNR NF_RazZJNR 01.09.2015 .. 1 .. XSD XSLT
PO
NF-RazZJN NF_RazZJN 01.01.2017 .. 1 .. XSD XSLT
PO
03.11.2015
NF-PorObv NF_PorObv 20.10.2016 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.10.2016
NF-PreObr NF_PreObr 28.03.2017 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.01.2016
DR-Racun DR_Racun 01.01.2018 .. 1 01.01.2018 .. XSD XSLT
FO FOD PO
NF-Raz-FURS NF_Raz_FURS 01.10.2019 .. 1 .. XSD XSLT
PO
NF-Raz-FURS-R NF_Raz_FURS_R 01.10.2019 .. 1 .. XSD XSLT
PO
NF-COVID19 NF_COVID19 01.03.2020 .. 01.06.2020 1 01.03.2020 .. XSD XSLT
FO FOD
16.04.2020
NF-COVID19Vracilo NF_COVID19Vracilo 01.05.2020 .. 1 01.05.2020 .. XSD XSLT
FO FOD PO
Splošni obrazci eDavkov
EDP-Pog EDP_Pog 17.11.2003 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
EDP-PI EDP_PI 18.12.2007 .. 3 .. XSD XSLT
FOD PO
18.12.2007
EDP-PE EDP_PE 18.12.2007 .. 4 .. XSD XSLT
FO FOD PO
18.12.2007
EDP-Del EDP_Del 17.11.2003 .. 1 .. XSD XSLT
FOD PO
EDP-Pri EDP_Pri 17.11.2003 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
EDP-PogHal EDP_PogHal 01.05.2004 .. 1 .. XSD XSLT
FOD PO
EDP-PriSP EDP_PriSP 01.07.2004 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
EDP-OdSP EDP_OdSP 01.07.2004 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
EDP-PR EDP_PR 28.04.2010 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
EDP-PS EDP_PS 01.01.2016 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
Obvestila
Obv-DZ Obv_DZ 01.03.2004 .. 2 .. XSD XSLT
FO FOD PO
Dohodnina
Doh-Odm Doh_Odm 16.12.2015 .. 12 01.01.2015 .. 31.12.2019 XSD XSLT
FO
07.01.2016
16.12.2014 .. 11 01.01.2014 .. 31.12.2014 XSD XSLT
FO
16.12.2014
01.01.2014 .. 10 01.01.2013 .. 31.12.2013 XSD XSLT
FO
01.01.2013 .. 9 01.01.2012 .. 31.12.2012 XSD XSLT
FO
01.01.2012 .. 8 01.01.2009 .. 31.12.2011 XSD XSLT
FO
01.12.2008 .. 7 01.01.2008 .. 31.12.2008 XSD XSLT
FO
24.09.2007 .. 6 01.01.2007 .. 31.12.2007 XSD XSLT
FO
15.03.2007 .. 5 01.01.2006 .. 31.12.2006 XSD XSLT
FO
Doh-KDVP Doh_KDVP 01.01.2014 .. 9 01.01.2013 .. XSD XSLT
FO
01.01.2012 .. 8 01.01.2011 .. 31.12.2012 XSD XSLT
FO
01.01.2011 .. 7 01.01.2010 .. 31.12.2010 XSD XSLT
FO
Doh-DHO Doh_DHO 12.02.2019 .. 4 01.01.2018 .. XSD XSLT
FO
01.01.2018
01.01.2012 .. 3 01.01.2011 .. 31.12.2017 XSD XSLT
FO
Doh-Don Doh_Don 09.10.2007 .. 1 .. XSD XSLT
FO
09.10.2007
Doh-Vdc Doh_Vdc 16.12.2010 .. 1 01.01.2007 .. 31.12.2019 XSD XSLT
FO
01.01.2007
Doh-Ugo Doh_Ugo 31.03.2016 .. 12 01.01.2015 .. 31.12.2019 XSD XSLT
FO
01.01.2015
Doh-Prem Doh_Prem 01.02.2019 .. 4 01.01.2018 .. XSD XSLT
FO
01.02.2019
15.12.2013 .. 3 01.01.2013 .. 31.12.2017 XSD XSLT
FO
02.01.2015
23.12.2011 .. 2 01.01.2011 .. 31.12.2012 XSD XSLT
FO
15.12.2010 .. 1 01.01.2010 .. 31.12.2010 XSD XSLT
FO
Doh-Div Doh_Div 07.02.2019 .. 2 01.01.2018 .. XSD XSLT
FO
01.01.2018
01.01.2012 .. 1 01.01.2010 .. 31.12.2017 XSD XSLT
FO
01.01.2012
Doh-Obr Doh_Obr 01.01.2019 .. 2 01.01.2018 .. XSD XSLT
FO
01.01.2018
01.01.2012 .. 1 01.01.2016 .. 31.12.2017 XSD XSLT
FO
01.01.2012
Doh-Zap1 Doh_Zap1 01.01.2020 .. 5 01.01.2011 .. XSD XSLT
FO
01.01.2020
Doh-Zap2 Doh_Zap2 01.01.2019 .. 3 01.01.2019 .. XSD XSLT
FO
20.12.2018
Doh-Zap3 Doh_Zap3 01.01.2019 .. 3 01.01.2019 .. XSD XSLT
FO
20.12.2018
29.04.2014 .. 2 01.01.2014 .. 31.12.2018 XSD XSLT
FO
31.03.2014
Doh-Dru Doh_Dru 04.01.2019 .. 3 01.01.2019 .. XSD XSLT
FO
20.12.2018
01.01.2013 .. 2 01.01.2013 .. 31.12.2018 XSD XSLT
FO
07.01.2019
Doh-OdlKap Doh_OdlKap 28.01.2013 .. 1 01.01.2013 .. XSD XSLT
FO
PORODD PORODD 29.07.2015 .. 1 01.01.2015 .. XSD XSLT
FO
01.01.2015
Doh-DejStr Doh_DejStr 01.01.2016 .. 1 01.01.2015 .. XSD XSLT
FO
07.01.2016
Doh-Zap1A Doh_Zap1A 01.01.2020 .. 1 01.01.2011 .. XSD XSLT
FO
01.01.2020
VIES
VIES-Prev VIES_Prev 01.05.2004 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
VIES-PrevR VIES_PrevR 01.05.2004 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
PODO – Prispevki in davčni odtegljaji
REK-1 REK_1 01.06.2013 .. 6 01.07.2013 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.01.2013
01.07.2008 .. 5 01.01.2009 .. 30.06.2013 XSD XSLT
FO FOD PO
01.01.2009
REK-1a REK_1a 01.07.2008 .. 4 01.01.2009 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.01.2008
REK-1d REK_1d 28.08.2006 .. 28.08.2006 5 01.01.2007 .. 01.01.2007 XSD XSLT
FOD PO
REK-3b REK_3b 28.08.2006 .. 28.08.2006 3 01.01.2007 .. 01.01.2007 XSD XSLT
FOD PO
REK-1c REK_1c 28.08.2006 .. 28.08.2006 2 01.01.2007 .. 01.01.2007 XSD XSLT
PO
01.01.2006
REK-2a REK_2a 28.08.2006 .. 28.08.2006 3 01.01.2007 .. 01.01.2007 XSD XSLT
FOD PO
REK-2b REK_2b 28.08.2006 .. 28.08.2006 3 01.01.2007 .. 01.01.2007 XSD XSLT
PO
REK-3a REK_3a 28.08.2006 .. 28.08.2006 3 01.01.2007 .. 01.01.2007 XSD XSLT
FOD PO
REK-4 REK_4 28.08.2006 .. 28.08.2006 3 01.01.2007 .. 01.01.2007 XSD XSLT
FOD PO
ODO-1 ODO_1 06.08.2009 .. 3 01.05.2009 .. XSD XSLT
FOD PO
28.08.2006 .. 2 01.01.2007 .. 30.04.2009 XSD XSLT
FOD PO
21.09.2005 .. 1 01.01.2005 .. 31.12.2006 XSD XSLT
FOD PO
REK-1b REK_1b 01.07.2008 .. 2 01.01.2009 .. XSD XSLT
FO PO
16.07.2014
REK-2 REK_2 01.12.2013 .. 3 01.01.2014 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.01.2014
01.07.2008 .. 2 01.01.2009 .. 31.12.2013 XSD XSLT
FO FOD PO
01.01.2008
PNiPD PNiPD 01.07.2008 .. 1 01.01.2009 .. XSD XSLT
FO PO
01.01.2008
PODO-OPSVZ PODO_OPSVZ 26.02.2014 .. 2 01.02.2014 .. XSD XSLT
FO FOD
01.01.2014
01.01.2009 .. 1 01.01.2009 .. 31.01.2014 XSD XSLT
FO FOD
01.01.2009
PODO-OPSVL PODO_OPSVL 26.02.2014 .. 2 01.02.2014 .. XSD XSLT
FO
01.01.2014
01.01.2009 .. 1 01.01.2009 .. 31.01.2014 XSD XSLT
FO
POPD POPD 06.02.2017 .. 2 .. XSD XSLT
PO
NUI NUI 01.07.2010 .. 1 01.07.2010 .. XSD XSLT
PO
ODO-1-NFI ODO_1_NFI 01.07.2010 .. 1 01.07.2010 .. XSD XSLT
FOD PO
VredODD VredODD 01.01.2015 .. 1 01.01.2015 .. XSD XSLT
FO
PODO-OPSVD PODO_OPSVD 09.02.2018 .. 1 01.01.2018 .. XSD XSLT
FOD
01.01.2018
PODO-OPSVP PODO_OPSVP 09.02.2018 .. 1 01.01.2018 .. XSD XSLT
FO
01.01.2018
PODO-OPSVK PODO_OPSVK 09.02.2018 .. 1 01.01.2018 .. XSD XSLT
FO FOD
01.01.2018
PODO-OPSVT PODO_OPSVT 21.02.2019 .. 1 01.01.2019 .. XSD XSLT
FO
01.01.2019
REK-1f REK_1f 21.02.2019 .. 1 01.01.2019 .. XSD XSLT
FO
01.01.2019
Priloge
NF-Priloga NF_Priloga 01.07.2004 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
Kontrolni podatki
KP-KPD KP_KPD 22.12.2016 .. 12 01.01.2016 .. 31.12.2019 XSD XSLT
FO FOD PO
13.12.2018
02.12.2015 .. 11 01.01.2015 .. 31.12.2015 XSD XSLT
FO FOD PO
07.01.2016
02.12.2013 .. 10 01.01.2013 .. 31.12.2014 XSD XSLT
FO FOD PO
01.12.2013
12.12.2012 .. 9 01.01.2012 .. 31.12.2012 XSD XSLT
FO FOD PO
13.12.2011 .. 8 01.01.2011 .. 31.12.2011 XSD XSLT
FO FOD PO
01.04.2010 .. 7 01.01.2010 .. 31.12.2010 XSD XSLT
FO FOD PO
10.12.2009 .. 6 01.01.2009 .. 31.12.2009 XSD XSLT
FO FOD PO
01.01.2009 .. 5 01.01.2008 .. 31.12.2008 XSD XSLT
FO FOD PO
01.01.2009
KP-IFI KP_IFI 01.01.2013 .. 1 01.01.2012 .. 31.12.2020 XSD XSLT
PO
01.12.2014
KP-KDVP KP_KDVP 01.01.2014 .. 2 01.01.2013 .. 31.12.2020 XSD XSLT
PO
10.12.2014
01.01.2013 .. 1 01.01.2012 .. 31.12.2012 XSD XSLT
PO
KP-KDVP-Notar KP_KDVP_Notar 01.01.2017 .. 1 01.01.2016 .. 31.12.2020 XSD XSLT
FOD
19.12.2019
Davek od dohodkov iz dejavnosti
DDD-DDD DDD_DDD 26.01.2018 .. 11 01.01.2018 .. XSD XSLT
FOD
01.01.2018
16.02.2017 .. 10 01.01.2016 .. 31.12.2017 XSD XSLT
FOD
01.08.2016
01.01.2015 .. 9 01.01.2014 .. 31.12.2015 XSD XSLT
FOD
18.12.2014
21.03.2014 .. 8 01.01.2013 .. 31.12.2013 XSD XSLT
FOD
01.01.2014
13.02.2013 .. 7 01.01.2012 .. 31.12.2012 XSD XSLT
FOD
10.01.2011 .. 6 01.01.2010 .. 31.12.2011 XSD XSLT
FOD
01.02.2009 .. 5 01.01.2008 .. 31.12.2009 XSD XSLT
FOD
01.02.2008 .. 4 01.01.2007 .. 31.12.2007 XSD XSLT
FOD
DDD-NorOd DDD_NorOd 01.01.2012 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD
DDD-NorAk DDD_NorAk 01.01.2012 .. 1 .. XSD XSLT
FO FOD
Davek od dohodkov pravnih oseb
DOD-DDPO DOD_DDPO 26.01.2018 .. 12 01.01.2018 .. XSD XSLT
PO
01.01.2018
01.01.2018 .. 11 01.01.2017 .. 31.12.2017 XSD XSLT
PO
01.01.2017
01.01.2015 .. 10 01.01.2014 .. 31.12.2016 XSD XSLT
PO
18.12.2014
26.02.2014 .. 9 01.01.2013 .. 31.12.2013 XSD XSLT
PO
26.02.2014
13.02.2013 .. 8 01.01.2012 .. 31.12.2012 XSD XSLT
PO
21.08.2010 .. 7 01.01.2010 .. 31.12.2011 XSD XSLT
PO
09.03.2009 .. 6 01.01.2008 .. 31.12.2009 XSD XSLT
PO
01.02.2008 .. 5 01.01.2007 .. 31.12.2007 XSD XSLT
PO
Delovna zakonodaja
DelZak-SN DelZak_SN 20.12.2004 .. 31.12.2005 1 .. XSD XSLT
FO FOD PO
Koncesijske dajatve
KD-ODKD KD_ODKD 01.01.2013 .. 4 01.12.2012 .. XSD XSLT
FOD PO
01.03.2009 .. 3 01.03.2009 .. 30.11.2012 XSD XSLT
FOD PO
01.03.2007 .. 2 01.12.2006 .. 28.02.2009 XSD XSLT
FOD PO
01.08.2006 .. 1 01.08.2006 .. 31.12.2006 XSD XSLT
FOD PO
Vse na enem mestu
eVEM-DavPod eVEM_DavPod 01.06.2007 .. 1 .. XSD XSLT
FO PO
eVEM-PDS eVEM_PDS 01.06.2007 .. 1 .. XSD XSLT
FO PO
eVEM-SP-DavPod eVEM_SP_DavPod 01.11.2008 .. 1 01.01.2009 .. XSD XSLT
FO PO
Davek na motorna vozila
DMV-O DMV_O 23.06.2015 .. 4 01.05.2015 .. XSD XSLT
FOD PO
01.01.2014
01.08.2012 .. 3 01.07.2012 .. 30.04.2015 XSD XSLT
FOD PO
01.01.2012
01.04.2010 .. 2 01.03.2010 .. 30.06.2012 XSD XSLT
FOD PO
01.01.2009 .. 1 01.12.2008 .. 28.02.2010 XSD XSLT
FOD PO
DMV-V DMV_V 01.10.2015 .. 1 01.06.2015 .. XSD XSLT
FO FOD PO
24.06.2015
DMV-N DMV_N 01.12.2015 .. 1 01.06.2015 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.10.2015
Igre na srečo
DODKIS DODKIS 26.08.2013 .. 2 01.01.2009 .. XSD XSLT
PO
KDIS KDIS 01.04.2016 .. 2 01.03.2016 .. XSD XSLT
PO
01.01.2015
31.03.2009 .. 1 01.01.2008 .. 29.02.2016 XSD XSLT
PO
01.01.2009
DIS DIS 01.01.2020 .. 2 01.01.2027 .. XSD XSLT
PO
14.09.2016
31.03.2009 .. 1 01.01.2008 .. 31.12.2020 XSD XSLT
PO
02.05.2018
DavS DavS 10.10.2013 .. 1 01.09.2013 .. XSD XSLT
PO
SamPre SamPre 03.10.2013 .. 1 03.10.2013 .. XSD XSLT
PO
IGR-P1 IGR_P1 01.11.2019 .. 1 01.10.2019 .. XSD XSLT
PO
01.10.2019
Template dokumenta
TemplateDoc TemplateDoc 01.01.2008 .. 1 01.01.2008 .. XSD XSLT
FO FOD PO
Zavarovalni posli
PT PT 01.01.2009 .. 2 01.04.2012 .. XSD XSLT
PO
01.01.2008 .. 1 01.01.2008 .. 31.03.2012 XSD XSLT
PO
DPZP DPZP 01.01.2015 .. 2 01.01.2015 .. XSD XSLT
PO
01.12.2014
01.01.2009 .. 1 01.12.2008 .. 31.12.2014 XSD XSLT
PO
01.01.2009
G2G
G2G G2G 28.12.2009 .. 1 01.12.2008 .. XSD XSLT
FO FOD PO
G2G_R G2G_R 28.12.2009 .. 1 01.12.2008 .. XSD XSLT
FO FOD PO
G2G_R_Contract G2G_R_Contract 28.12.2009 .. 1 01.12.2008 .. XSD XSLT
FO FOD PO
Dobiček
D-IFI D_IFI 01.01.2012 .. 3 01.01.2011 .. XSD XSLT
FO
01.01.2011 .. 2 01.01.2010 .. 31.12.2010 XSD XSLT
FO
Davek na tonažo
ODT ODT 01.05.2010 .. 1 01.01.2008 .. XSD XSLT
PO
Razkritje
IREK-21 IREK_21 16.01.2012 .. 1 01.03.2010 .. XSD XSLT
FO
01.01.2010
IREK-21-R IREK_21_R 01.04.2010 .. 1 01.03.2010 .. XSD XSLT
FO
Davek na bilančno vsoto bank
DBVB DBVB 01.01.2013 .. 2 01.01.2012 .. XSD XSLT
PO
01.03.2011 .. 1 01.08.2011 .. 31.12.2011 XSD XSLT
PO
Davek na finančne storitve
DFS DFS 02.04.2013 .. 1 01.03.2013 .. XSD XSLT
FO FOD PO
eVročanje
eVrocanje-Dok eVrocanje_Dok 01.07.2014 .. 1 01.01.2014 .. XSD XSLT
FO FOD PO
eVrocanje-OsDok eVrocanje_OsDok 01.07.2014 .. 1 01.01.2014 .. XSD XSLT
FO FOD PO
eVrocanje-POS eVrocanje_POS 13.02.2014 .. 1 13.02.2014 .. XSD XSLT
FO FOD PO
eVrocanje-Vrocilnica eVrocanje_Vrocilnica 01.07.2014 .. 1 01.01.2014 .. XSD XSLT
FO FOD PO
01.07.2014
eVrocanje-Obv eVrocanje_Obv 25.07.2019 .. 1 01.01.2019 .. XSD XSLT
FO FOD PO
Davčno potrjevanje računov
DPR-PridobitevDP DPR_PridobitevDP 16.11.2015 .. 1 01.11.2015 .. XSD XSLT
FO FOD PO
03.11.2015
DPR-PrevzemDP DPR_PrevzemDP 01.11.2015 .. 1 01.11.2015 .. XSD XSLT
FO FOD PO
DPR-PreklicDP DPR_PreklicDP 16.11.2015 .. 1 01.11.2015 .. XSD XSLT
FO FOD PO
03.11.2015
Kmetijstvo – Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
PPSP PPSP 11.02.2020 .. 1 01.01.2019 .. XSD XSLT
FO
01.01.2017
ZPIR ZPIR 11.02.2020 .. 1 01.01.2018 .. XSD XSLT
FO
01.01.2017
NarNePIZ NarNePIZ 01.01.2020 .. 1 01.07.2020 .. XSD XSLT
FO
01.01.2020
IRS-Vino IRS_Vino 01.01.2020 .. 1 01.01.2020 .. XSD XSLT
FO
01.01.2020
IRS-Zemlja IRS_Zemlja 01.01.2020 .. 1 01.01.2020 .. XSD XSLT
FO
01.01.2020
DejUpoZem DejUpoZem 01.01.2020 .. 1 01.01.2020 .. XSD XSLT
FO
01.01.2020
OprDoh-KD OprDoh_KD 01.01.2020 .. 1 01.01.2020 .. XSD XSLT
FO
01.01.2020
Zahtevki za zmanjšanje, oprostitev ter vračilo davka
KIDO-1-8 KIDO_1_8 01.01.2019 .. 1 01.01.2019 .. XSD XSLT
FOD PO
KIDO-9-12 KIDO_9_12 01.01.2019 .. 1 01.01.2019 .. XSD XSLT
FO FOD PO
Pooblastila za portal eCarina
Car-PE Car_PE 01.01.2019 .. 1 01.01.2019 .. XSD XSLT
FO FOD PO
Car-PI Car_PI 01.01.2019 .. 1 01.01.2019 .. XSD XSLT
FO FOD PO
Car-Pre Car_Pre 01.01.2019 .. 1 01.01.2019 .. XSD XSLT
FO FOD PO
Davek od dohodka in dobička
DD-SprAkt DD_SprAkt 01.01.2020 .. 1 01.01.2020 .. XSD XSLT
FOD PO
01.04.2020
Unovčitev turističnega bona
TB-Unovcitev TB_Unovcitev 19.06.2020 .. 1 19.06.2020 .. XSD XSLT
FOD PO
19.06.2020

Legenda

  • Obrazec: Šifra obrazca - s pomikom miške nad šifro se izpiše opis obrazca
  • Veljavno obdobje: Obdobje veljavnosti konkretne različice obrazca
  • Poslovno obdobje: Obdobje na katero se nanašajo podatki v obrazcu, ki se oddaja
  • Uvoz: Uvoz podatkov iz datotek ali spletnih aplikacij
  • VD: Dokument je mogoče oddati po postopku za velike dokumente
  • SOAP: Podpora spletnim storitvam (Web Services / SOAP)
  • XSD: Spletni naslov XML sheme
  • XSLT: Spletni naslov transformacije XSLT
  • Kdo oddaja: FO - fizične osebe, FOD - fizične osebe z dejavnostjo, PO - pravne osebe, Beta - obrazec je v fazi testiranja (Beta okolje ) na voljo le Beta uporabnikom
  • Dat. zadnje spr.: Datum zadnje spremembe sheme