Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 

Lastniki in dejanski uporabniki kmetijskih in gozdnih zemljišč so obdavčeni z dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Na tem mestu so objavljeni obrazci in kratka pojasnila, pomembna za obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti lastnikov ali dejanskih uporabnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč.