Ugotovitev rezidentskega statusa po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 

Posameznik, ki želi formalno urediti svoj rezidentski status, predloži vlogo za ureditev rezidentskega statusa h kateri lahko predloži izpolnjen vprašalnik "Vloga za ugotavljanje rezidentskega statusa po ZDoh-2 – prihod v RS" oziroma vprašalnik "Vloga za ugotavljanje rezidentskega statusa po ZDoh-2 – odhod iz RS" ali obrazec za ugotovitev rezidentskega statusa po 4. točki prvega ostavka 7. člena ZDoh-2.
Kdo

Vprašalnik predloži posameznik, ki želi formalno urediti svoj rezidentski status (vpis spremembe statusa v register davčnih zavezancev). Tuj strokovnjak, ki želi pridobiti potrdilo davčnega organa o izpolnjevanju pogojev iz 4. točke 7. člena ZDoh-2 (izključitev iz rezidentskega statusa), predloži ustrezno izpolnjen in potrjen obrazec pred uveljavljanjem ugodnosti iz mednarodne pogodbe.


Kdaj

Kadar želi posameznik formalno urediti svoj rezidentski status oz. v roku 8 dni po nastanku spremembe, ki vpliva na rezidentski status. Tuj strokovnjak predloži obrazec pred uveljavljanjem ugodnosti iz mednarodne pogodbe.


Kje in kako

Obrazec za ugotovitev rezidentskega statusa zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnemu FU, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Vloga za ugotavljanje rezidentskega statusa po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) – prihod v Republiko Slovenijo
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za ugotavljanje rezidentskega statusa po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) – odhod iz Republike Slovenije
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Ugotovitev rezidentskega statusa po 4. točki prvega odstavka 7. člena ZDoh-2 (REZID-ST)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.