Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev.


Fizične osebe z dejavnostjo
Vstopna točka je namenjena samostojnim podjetnikom, kmetom, športnikom, kulturnikom, odvetnikom in ostalim fizičnim osebam, ki imajo registrirano dejavnost.