Na Vpogledih je dodana nova Kartica COVID19 upravičenj – novica.


Fizične osebe z dejavnostjo 
Vstopna točka je namenjena samostojnim podjetnikom, kmetom, športnikom, kulturnikom, odvetnikom in ostalim fizičnim osebam, ki imajo registrirano dejavnost.