Protikorona ukrepi 

Začasni interventni ukrepi, namenjeni blažitvi posledic bolezni COVID-19