Napoved dohodka iz zaposlitve in uveljavljanje olajšav 

Če dohodkov iz delovnega ali drugega pogodbenega razmerja ne obračuna izplačevalec - plačnik davka, jih mora napovedati prejemnik dohodka sam v obrazcu napovedi. Nerezident pa lahko z obrazcem zahteva zmanjšanje davčne osnove za dejanske stroške, ki jih je obračunal plačnik davka.