Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja.

Išči 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Če želite informacijo o tem, ali ste kot fizična oseba upravičeni do nakupa goriva za kmetijstvo, vnesite v iskalnik svojo enolično identifikacijsko oznako, ki je sestavljena iz davčne številke in zadnjih treh številk enotne matične številke občana (EMŠO). Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik preveri upravičenost do nakupa goriva za kmetijstvo z vnosom davčne številke. Upravičenec mora v zaprtem delu portala eDavki v okviru vpogleda »NF-KmetDizel - Pregled in urejanje kupcev goriva za kmetijstvo« vnesti ime, priimek in davčno številko osebe, ki bo opravljala nakup goriva za kmetijstvo v imenu upravičenca. V tem primeru bo informacijski sistem davčnega organa tej osebi dodelil enolično identifikacijsko oznako, sestavljeno iz davčne številke pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika in zadnjih treh številk enotne matične številke osebe (EMŠO), ki bo opravljala nakup goriva za kmetijstvo v imenu upravičenca.

Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

Kako preverimo, ali je Finančna uprava za vas že sestavila informativni izračun dohodnine?
 
Finančna uprava bo sestavila informativni izračun dohodnine in ga poslala zavezancem najkasneje do 15. junija za preteklo leto. V primeru, da zavezancu informativni izračun za dohodnino ne bo vročen, mora sam vložiti napoved za odmero dohodonine. Rok je 31. julij za preteklo leto.

Na odprtem portalu eDavki lahko v iskalnik desno zgoraj vpišete svojo davčno številko.
V primeru, da boste to storili do 31. marca, boste prejeli odgovor:
• Informativni izračun dohodnine za leto LLLL za davčno številko xxxxxxxx še ni bil sestavljen. Prva odprema informativnih izračunov bo predvidoma dne 31. marca.

V primeru, da boste svojo DŠ vnesli v info točno po 31. marcu in JE vaša davčna številka na seznamu I. tranše, boste prejeli odgovor:
• Informativni izračun dohodnine za leto LLLL za vašo davčno številko je bil odpremljen dne 31. marca.
Če pa vaše davčne številke NI na seznamu I. tranše, boste prejeli odgovor:
• Informativni izračun dohodnine za leto LLLL za vašo davčno številko še ni bil sestavljen. Naslednja odprema informativnih izračunov bo predvidoma 31. maja.

Preden prejmete Informativni izračun dohodnine po pošti, lahko le tega pregledate v eDavkih med Vpogledi.

 
Izjava o določitvi plačilnega računa zavezanca za vračilo preveč plačane dohodnine
 
Izjava - izjavo lahko oddate elektronsko kot NF-LD ali v papirni obliki.
Letna odmera dohodnine
Na kateri račun plačam dohodnino?
  Obveznosti iz naslova letnega poračuna dohodnine se poravnajo na IBAN račun PDP – proračun države SI56011008881000030 z referenco prejemnika SI19 DavčnaŠtevilka-85006, pri čemer se v prvi sklop reference prejemnika navede davčna številka zavezanca za plačilo. Plačilni nalog s QR kodo v pdf pbliki, ki ga lahko uporabite za izvršitev plačil, lahko pripravite tudi v svojem profilu portala eDavki pod zavihkom »Vpogledi«, pod šifro eKarticaO (odprte postavke). Na eKarticiO na pregledu knjižb označite obveznosti za katere želite pripraviti plačilni nalog (v primeru dohodnine vknjižbe na kontu 85 – Letni poračun dohodnine«) in kliknete na gumb »Pripravi plačilna navodila za označene«. Odpre se stran, kjer imate na razpolago vsa navodila za plačilo (Končni prejemnik, Koda namena, Namen plačila, Znesek, Račun, Referenca). Če uporabljate plačevanje s pomočjo QR kodo ali če želite natisniti UPN nalog v pdf obliki in ga uporabiti pri dejanskem plačilu obveznosti), kliknite še na »Pripravi UPN.
Seznam video vsebin s področja eDavkov, FURS mobilne miniBlagajne in Dohodnine
 
eDavki
Poglejte informativni izračun dohodnine na eDavkih in zadenite nagrado
eVročanje dokumentov FURS preko eDavki za državne organe
Informativni izračun dohodnine 2016
IID na eDavkih, pregled informativnega izračuna dohodnine za leto 2016
Predizpolnjevanje obračuna prispevkov za socialno varnost
Prva prijava v sistem eDavki
Določanje pooblaščenca v sistemu eDavki - vročanje
Računovodski portal v osebnem portalu eDavki
Registracija v eDavke brez certifikata

FURS mobilna miniBlagajna
Povezovanje FURS mobilne miniBlagajne s POS tiskalnikom
Urejanje nastavitev v FURS mobilni miniBlagajni
Nameščanje namenskega digitalnega potrdila za uporabo FURS mobilne miniBlagajne
Prevzem namenskega digitalnega potrdila
Pridobitev namenskega digitalnega potrdila

Dohodnina
Poglejte informativni izračun dohodnine na eDavkih in zadenite nagrado
Informativni izračun dohodnine 2016
IID na eDavkih, pregled informativnega izračuna dohodnine za leto 2016
Kje preverim ali je bil moj IID pripravljen in odpremljen?
 
Na odprtem portalu eDavki lahko zgoraj v iskalnik vpišete svojo davčno številko klik na Išči. Sistem vam bo vrnil odgovor ali je bil vaš IID pripravljen in odpremljen.
Kako storniram obrazec oz. kako postopam, če obrazca ni mogoče stornirati?
 
1. DDV obrazci: Če imate obdobje še na voljo (zakonski rok oddaje dokumenta še ni potekel in na predhodnem dokumentu niste označili, da zahtevate vračilo), obrazec enostavno še enkrat oddajte (kot bi dokument oddajali prvič). Upoštevan bo zadnji oddan dokument za isto obdobje. V primeru, da obdobja nimate več na voljo boste popravek vključili v tekočem obdobju. Več o popravkih DDV obrazcev: ../OpenPortal/Pages/Faq/Faq.aspx
2. REK obrazci: Odprete oddan REK obrazec in ga stornirate. Storno obrazca se uporablja le v primerih, ko ste vpisali napačen datum izplačila, mesec izplačila ali ste izbrali napačno vrsto dohodka. Več: http://www.datoteke.fu.gov.si/eDavki/Navodila_za_izpolnjevanje_rek.pdf
3. DDPO in DDD-DDD: Zadnji oddan obračun za določeno obdobje bo upoštevan.
4. Dohodninski obrazci: Zadnji oddan obrazec za določeno obdobje bo upoštevano.

Več o samih popravkih lahko poiščete med pogostimi vprašanji: ../Pages/Faq/Faq.aspx

Kako prek portala eDavki pridobim potrebne informacije za plačilo konkretne obveznosti?
  V svojem profilu portala eDavki pod zavihkom »Vpogledi«, pod šifro eKarticaO: Kartica zavezanca (odprte postavke) imate storitev, ki omogoča za vsako odprto postavko na vaši knjigovodski kartici prikaz plačilnih navodil in prikaz UPN naloga s QR kodo v pdf obliki. Na KarticiO v tabeli, kjer je seznam knjižb, le označite knjižbe, za katere želite pripraviti plačilna navodila.
Če želite plačati odmerjeno dohodnino,  označite konto 85 - Letni poračun dohodnine in kliknite na »Pripravi plačilna navodila za označene«. Odpre se stran, kjer imate na razpolago vsa navodila za plačilo (Končni prejemnik, Koda namena, Namen plačila, Znesek, Račun, Referenca). Če uporabljate plačevanje s pomočjo QR kode ali če želite natisniti UPN nalog v pdf obliki in ga uporabiti pri dejanskem plačilu obveznosti, kliknite še na »Pripravi UPN«.
Komu ni potrebno oddati Napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem?
 
Napovedi za odmero dohodka iz oddajanja premoženja v najem ni potrebno oddati tistim fizičnim osebam, ki oddajajo v najem pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, ki se štejejo za plačnika davka (58. člen ZDavP-2).
Napovedi za odmero dohodka iz oddajanja premoženjae v najem ni potrebno oddati tistim zavezancem, ki oddajajo v najem skupne prostore v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniška stanovanja) preko upravnikov. To velja od leta 2014 naprej.
Kdaj poteka nova nagradna igra Finančne uprave?
 
Nova nagradna igra, v kateri sodelujejo fizične osebe (potrošniki), poteka od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Prireja se v štirih zaporednih krogih:
- 1. krog od 1. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017,
- 2. krog od 1. 4. 2017 do vključno 30. 6. 2017,
- 3. krog od 1. 7. 2017 do vključno 30. 9. 2017,
- 4. krog od 1. 10. 2017 do vključno 31. 12. 2017. 
Kakšna nagrada bo izžrebana v novi nagradni igri Finančne uprave?
 
V vsakem krogu nagradne igre, skupaj štirikrat, se izžrebajo tri nagrade:
- 1-krat denarna nagrada »Paket računov« v vrednosti 10.000 EUR,
- 1-krat denarna nagrada »Storitve« v vrednosti 10.000 EUR,
- 1-krat denarna nagrada »eDavki« v vrednosti 10.000 EUR.
Skupaj: 30.000 EUR.


Na kakšen način lahko udeleženec sodeluje v posameznem krogu nove nagradne igre Finančne uprave?
 
Udeleženec sodeluje v posameznem krogu nagradne igre za nagrado »eDavki« s srečko eDavki, ki se oblikuje po izvajanju dejanj in aktivnostmi na zaprtem portalu eDavki. Udeleženec se mora v sistem eDavki registrirati - imeti mora digitalno potrdilo. Po opravljeni registraciji na zaprtem portalu eDavki je potrebno potrditi pravila nagradne igre.Kaj se šteje za srečko eDavki v posameznem krogu nove nagradne igre Finančne uprave?
 
Za srečko eDavki se v posameznem krogu nagradne igre šteje:
- registracija kvalificiranega digitalnega potrdila,
- en istovrsten uspešno vložen elektronski dokument iz seznama dokumentov, objavljenega na portalu eDavki, za katerega ni predpisana obvezna oddaja preko portala eDavki,
- en vpogled v informativni izračun dohodnine (obrazec Doh-IID),
- en vpogled v eKatico zavezanca in en vpogled v informativni izračun obresti.Za katere odsvojitve moram oddati obrazec Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (Doh-KDVP)?
 
Obrazec Doh-KDVP oddate, če imate naslednje odsvojitve:
- vrednostnih papirjev
- investicijskih kuponov
- deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja.
Kateri zavezanci morajo oddati Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (Doh-KDVP)?
 
Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov morajo oddati rezidenti za vse odsvojitve v Sloveniji in izven Slovenije.
Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov morajo oddati nerezidenti za odsvojitve v Sloveniji.
Dohodnina in prispevki
  Ste dosegali dohodke doma ali v tujini? Uveljavljate vzdrževane družinske člane? Ste morda odsvojili nepremičnino, vrednostne papirje ali prejeli obresti? Na tem mestu so objavljeni obrazci, kratka pojasnila in vse ostale informacije, ki se nanašajo na poslovanje prebivalcev s Finančno upravo Republike Slovenije v zvezi z dohodnino in prispevki za socialno varnost.  ...
Letna odmera dohodnine
  Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine. Rezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od svetovnega dohodka; to je od dohodka z virom v in izven Slovenije. Nerezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od dohodka z virom v Sloveniji.  ...
Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD)
  Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ugotavljajo svojo obveznost v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.  ...
Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD)
  Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ugotavljajo svojo obveznost v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.  ...
Kaj pri Napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (Doh-KDVP) pomeni predizpolnjevanje podatkov?
 
Popisni listi napovedi se ob izboru opcije »Predizpolni podatke iz prejetih podatkov borznoposredniških družb (BPH), družb za upravljanje (DZU) in bank« predizpolni s podatki, ki so jih za zavezance predložile banke, BPH ali DZU.
Če banke, BPH in DZU niso predložile neobveznih podatkov za namene predizpolnitve popisnih listov napovedi zavezancev, se zavezancem ob izboru opcije za predizpolnitev predizpolnijo le transakcije odsvojitev, dodatno pa je treba pred vložitvijo napovedi vpisati še transakcije pridobitev.
Dohodnina - dohodek iz dejavnosti
  Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ureja obveznost plačevanja dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Za dohodek iz dejavnosti štejemo dohodek, dosežen z opravljanjem vsake podjetniške, kmetijske, gozdarske, poklicne ali druge samostojne dejavnosti, ki jo trajno in neodvisno opravlja fizična oseba. Osnova za davek je dobiček, ki ga dosegajo zavezanci z opravljanjem dejavnosti in predstavlja presežek prihodkov nad odhodki, ki so določeni s tem zakonom.  ...
Napoved za odmero dohodnine
  Zavezanec za dohodnino, ki mu informativni izračun dohodnine ni vročen do 15. junija tekočega leta za preteklo leto, mora vložiti napoved za odmero dohodnine.  ...
Napoved dohodnine od dividend
  Prejete dividende se štejejo za dohodek iz kapitala.  ...
Znižana stopnja akontacije dohodnine
  Obvestilo o znižani stopnji (o spremembi ali preklicu odločitve za znižano stopnjo) akontacije dohodnine od nadomestila iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanje, od delne pokojnine, od sorazmernega dela pokojnine, od 20% predčasne ali starostne pokojnine, od 40 % starostne pokojnine.  ...
Znižana stopnja akontacije dohodnine
  OD NADOMESTILA IZ OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, OD DELNE POKOJNINE, OD SORAZMERNEGA DELA POKOJNINE, OD 20 % PREDČASNE ALI STAROSTNE POKOJNINE
Dohodnina - dohodek iz dejavnosti
  Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ureja obveznost plačevanja dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Za dohodek iz dejavnosti štejemo dohodek, dosežen z opravljanjem vsake podjetniške, kmetijske, gozdarske, poklicne ali druge samostojne dejavnosti, ki jo trajno in neodvisno opravlja fizična oseba. Osnova za davek je dobiček, ki ga dosegajo zavezanci z opravljanjem dejavnosti in predstavlja presežek prihodkov nad odhodki, ki so določeni s tem zakonom.  ...
Napoved za odmero dohodnine
  Zavezanec za dohodnino, ki mu informativni izračun dohodnine ni vročen do 15. junija tekočega leta za preteklo leto, mora vložiti napoved za odmero dohodnine.  ...
Napoved dohodnine od dividend
  Prejete dividende se štejejo za dohodek iz kapitala.  ...
Ali moram oddati Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (Doh-KDVP) zaradi ukinitve registrskih računov (31.12.2016)?
 
DA: Napoved je potrebno oddati, če ste prodali vrednostne papirje ali investicijske kupone, ki niso bili pridobljeni v postopkih lastninskega preoblikovanja.
NE: V kolikor ste prodali certifikatske delnice ali investicijske kupone, izpolnili obrazec za opustitev ali pa dopustili, da so se delnice prenesle na sodni račun, potem napovedi ni potrebno vložiti.
Informativni izračun dohodnine (IID) in Izjava o določitvi plačilnega računa za vračilo dohodnine
  Dohodnino na letni ravni odmeri davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.

Preveč plačana dohodnina se zavezancu vrne na njegov zadnji odprt plačilni račun, naveden na IID. Zavezanec, ki želi vračilo na drug račun, lahko v roku za ugovor zoper IID, vloži Izjavo o določitvi plačilnega računa zavezanca za vračilo preveč plačane dohodnina.  ...
Informativni izračun dohodnine (IID) in Izjava o določitvi plačilnega računa za vračilo dohodnine
  Dohodnino na letni ravni odmeri davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.

Preveč plačana dohodnina se zavezancu vrne na njegov zadnji odprt plačilni račun, naveden na IID. Zavezanec, ki želi vračilo na drug račun, lahko v roku za ugovor zoper IID, vloži Izjavo o določitvi plačilnega računa zavezanca za vračilo preveč plačane dohodnina.  ...
Informativni izračun dohodnine (IID) in Izjava o določitvi plačilnega računa za vračilo dohodnine
  Dohodnino na letni ravni odmeri davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.

Preveč plačana dohodnina se zavezancu vrne na njegov zadnji odprt plačilni račun, naveden na IID. Zavezanec, ki želi vračilo na drug račun, lahko v roku za ugovor zoper IID, vloži Izjavo o določitvi plačilnega računa zavezanca za vračilo preveč plačane dohodnina.  ...
Namenitev dela dohodnine za donacije
  Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ter šolski skladi ali skladi vrtcev. V kolikor je odmerjena dohodnina v višini 0 EUR, je tudi znesek donacije 0 EUR.  ...
Napoved dohodnine od drugih obresti
  Prejete obresti se štejejo za dohodek iz kapitala.  ...
Napoved dohodnine od drugih obresti
  Prejete obresti se štejejo za dohodek iz kapitala.  ...
Kdaj moram oddati Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (Doh-KDVP) preko sistema eDavki?
 
Obrazec Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov  je obvezno treba oddati preko sistema eDavki za več kot deset (10) transakcij (pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu).
V katerem primeru ni potrebno oddati obrazca Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (Doh-KDVP)?
 
Napovedi ni potrebno oddati v naslednjih primerih:
- po 20 letih imetništva
- za prvo odsvojitev delnic, kuponov ali deleža v kapitalu, pridobljenega v procesu lastninskega preoblikovanja (certifikati). Za prvo odsvojitev se štejejo tudi certifikatske delnice, investicijski kuponi in delež v kapitalu, ki so bile pridobljeni v postopkih dedovanja.
Kakšen je rok za vložitev obrazca Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (Doh-KDVP)?
 
Rok za oddajo obrazca Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov je 28.2. za vse odsvojitve v preteklem letu.
Postopek oddaje Obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) za leto 2017
 
Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) pripravite v svojem programu ali v programu Silvester Fineus, ki si ga naložite iz naše spletne strani: ../CommonPages/Opdynp/PageC.aspx
Kako oddati obračun Dod-DDPO in/ali DDD-DDD si lahko pogledate tudi v videu.

 
Ko vnesete vse potrebne podatke, je potrebno datoteko še oddati prek sistema eDavki in jo podpisati z digitalnim potrdilom. Datoteko lahko oddate na dva načina. V programu Silvester Fineus kliknete na Priprava za DURS:
1.    Odločite se za prvo opcijo (Podatke bom oddal-a z direktno povezavo na eDavke):
Takrat vas vrže direktno v sistem eDavki, kjer najprej izberete digitalno potrdilo s katerim želite vstopiti v sistem. Nato kliknete le na Oddaj vlogo – Podpiši - Podpis. Včasih se pojavi opozorilo , ki predstavlja le pojasnilo, da so bili določeni matični podatki usklajeni z RDZ-jem (npr. naslov, poštna številka), kar pa ne vpliva na vsebino dokumenta, zato lahko s postopkom oddaje nadaljujete.
Če imate težave s povezavo programa Silvester s spletno stranjo eDavki, priporočamo spodnjo opcijo.
2.    Odločite se za drugo opcijo (Podatke bom shranil-a na drugo lokacijo in poskrbel-a za dostavo na DURS):
Datoteko shranite na svojo lokacijo in si jo tudi zapomnite. Nato vstopite v sistem eDavki in izberite zavezanca za dajanje podatkov (v primeru, da jih imate več). Nato na levi strani izberete - Dokumenti ter spodaj Uvoz dokumenta. Prebrskate kje imate shranjeno xml datoteko katero želite uvoziti in s klikom na Uvozi, dokument uvozite. Nadaljnji postopek oddaje je enak kot pri ročnem izpolnjevanju obrazcev (Oddaj vlogo – Podpiši - Podpis). Ko prejmete sporočilo, da ste dokument uspešno oddali, je postopek zaključen. Oddani dokument lahko vedno pregledate med Vloženimi dokumenti.
 
Kakšen je rok za vložitev obrazca Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Doh-PREM)?
 
Rok za vložitev napovedi je 28. februar tekočega leta za preteklo leto.
Napoved dohodnine od obresti na denarne depozite
  Prejete obresti na denarne depozite se štejejo za dohodek iz kapitala.  ...
Obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine
  Na podlagi obvestila davčnega zavezanca o znižani stopnji akontacije dohodnine davčni organ le tega v davčnih evidencah označi kot davčnega zavezanca, ki se je odločil za znižano stopnjo akontacije dohodnine, in o tem izda zavezancu potrdilo v 5 dneh od dneva predložitve obvestila. Potrdilo davčnega organa velja za obdobje davčnega leta. V tem davčnem letu davčni zavezanec lahko zahteva spremembo potrdila ali ga prekliče tako, kakor velja za pridobitev potrdila.
 ...
Ugotavljanje akontacije dohodnine od dohodkov verskih delavcev
  Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna akontacije dohodnine od dohodkov verskih delavcev.  ...
Znižana stopnja akontacije dohodnine od pokojninskih rent
  Obvestilo o znižani stopnji (o spremembi ali preklicu odločitve za znižano stopnjo) akontacije dohodnine od pokojninskih rent iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.  ...
Napoved dohodnine od obresti na denarne depozite
  Prejete obresti na denarne depozite se štejejo za dohodek iz kapitala.  ...
Napoved dohodnine od obresti na denarne depozite
  Prejete obresti na denarne depozite se štejejo za dohodek iz kapitala.  ...
Dohodnina od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnine
  Obdavči se odsvojitev nepremičnine, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju. Za odsvojitev kapitala se šteje vsaka odsvojitev, kot je zlasti prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala.  ...
Dohodnina od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnin
  Obdavči se odsvojitev nepremičnine, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju. Za odsvojitev kapitala se šteje vsaka odsvojitev, kot je zlasti prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala.  ...
Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov
  Napoved drugih dohodkov, ki jih je izplačala oseba, ki ni plačnik davka.  ...
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (Ugovor zoper IID)
  Ugovor zoper informativni izračun dohodnine morajo vložiti zavezanci, ki prejmejo informativni izračun dohodnine in ugotovijo, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni.  ...
Kako lahko pogledam podatke - podatke za odmero dohodnine?
 
 
 
Podatke lahko pregledujete tako, da vstopite v zasebni del eDavkov, klik na "Vpogledi" , klik na Vpogledi za kontrolne podatke ter odprete datoteke.
V primeru, da imate težave pri odpiranju datoteke, izberete 7ZIP  (kliknete na datoteko desni klik na miški, izberete Razširi v……«).