*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja.

Išči 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči. Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

Za elektronsko vročanje že uporabljamo varen elektronski predal drugih ponudnikov. Ali mi boste vročali vaše dokumente v moj obstoječ varen elektronski predal?
  Ne. Zakon o davčnem postopku določa, da davčni organ vroča dokumente preko portala eDavki.
Ali lahko vstopim v portal eDavki preko mobilnih naprav?
  Da. V portal eDavki lahko vstopite tudi z uporabo pametnega telefona (velja samo za fizične osebe). Lahko si na svoj telefon naložite mobilno aplikacijo eDavki ali pa vstopite prek brskalnika na vašem telefonu z uporabo uporabniškega imena in gesla.
Kdaj se šteje, da je dokument vročen?
  Vročitev šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve). Dokumenti, ki se vročajo elektronsko, se bodo vročali osebno, kar pomeni, da elektronsko podpišete vročilnico.
Do kdaj ima zavezanec dostop do dokumentov ki so mu bili vročeni v eDavkih?
  V eDavkih se dokumenti, ki so bili vročeni, nahajajo še 6 mesecev od dneva vročitve, potem pa jih davčni organ izbriše iz portala eDavki. Ne glede na to jih lahko zavezanec pri davčnem organu prevzame tudi kadarkoli po poteku tega roka.
Ali je mogoče elektronsko vročen dokument osebno prevzeti na uradu FURS?
  Zavezanec lahko osebno prevzame dokument, ki je elektronsko vročen, samo kot kopijo že vročenega dokumenta. V kolikor dokumenta na eDavkih prejemnik še ni prevzel in še ni potekel 15 dnevni rok, po katerem se šteje, da je bil dokument vročen, zavezanec tega dokumenta na uradu ne more osebno prevzeti.
Ali lahko zavezanec prevzame dokument pred pooblaščencem?
 
Ne, če ima zavezanec določenega pooblaščenca za vročanje, Finančna uprava RS vroča pooblaščencu in samo on lahko podpiše vročilnico. Pri eVročanju velja manjša izjema in sicer, če zavezanec po odložitvi dokumenta eVročanje-OsDok in pred podpisom evročilnice s strani pooblaščenca, prekliče njegovo pooblastilo, bo lahko zavezanec sam podpisal  eVročilnico.
 
Kakšen je način seznanjanja naslovnika, da mu je bil vložen dokument v eDavke?
  Hkrati z odložitvijo v portal eDavki dokumenta eVrocanje-OsDok in dokumenta eVrocanje-Dok se sistemsko kreira in odloži v portal eDavki še obrazec eVrocanje-Obv (eVročanje obvestilo), s pojasnilom, da je bil naslovniku vložen dokument za vročanje in z opisom posledic, če naslovnik dokumenta ne prevzame v zakonskem roku. Če pa naslovnik sporoči in potrdi tudi elektronski naslov (npr. gmail, hotmail, itd), se mu obvestilo pošlje tudi na sporočeni elektronski naslov. Elektronski naslov zavezanec sporoči prek portala eDavki z obrazcem eVrocanje-POS.
Nimam še digitalnega potrdila. Kje ga lahko dobim?
  eDavki omogočajo vstop z naslednjimi digitalnimi potrdili: SIGOV, SIGEN (izdajatelj Ministrstvo za javno upravo), NLB CA (izdajatelj NLB d.d., Ljubljana), POSTARCA (izdajatelj Pošta Slovenije d.o.o., Maribor) in HALCOM (izdajatelj Halcom d.d., Ljubljana). Več o pridobitvi digitalnega potrdila: ../EdavkiPortal/OpenPortal/pages/introduction/requirements.aspx. 
Kako se kot fizična oseba prijavim v eVročanje?
  Izpolniti morate pristopnico v eDavkih (dokument eVrocanje-POS). V eDavkih pojdite na Oddajo novega dokumenta in izberite obrazec eVročanje-POS. Priporočamo vam, da vpišete tudi podatek o elektronskem naslovu, na katerega bi želeli prejemati obvestila o elektronsko odloženih dokumentih.
Sem stečajni upravitelj. Kako se bodo vročali dokumenti za zavezance v postopkih, ki jih vodim?
 
Po začetku stečajnega postopka se v skladu z ZFPPIPP vsa pisanja v sodnih in drugih postopkih, ki jih je treba vročiti stečajnemu dolžniku kot stranki ali drugem udeležencu postopka, vroča upravitelju. Pri tem je tehnični način vročanja dokumentov (papirno ali elektronsko) odvisen od statusa stečajnega dolžnika.
Če je stečajni dolžnik fizična oseba, po začetku stečajnega postopka v portalu eDavki avtomatično izvedemo preklic pristopnice za eVročanje. Dokumenti se bodo vročali stečajnemu upravitelju v papirni obliki na njegov naslov za vročanje. Če želi stečajni upravitelj prejemati njegove dokumente v elektronski obliki prek portala eDavki, lahko iz profila stečajnega dolžnika ponovno odda obrazec eVrocanje-POS.
Če je stečajni dolžnik pravna oseba, po začetku stečajnega postopka v portalu eDavki sistemsko dodelimo stečajnemu upravitelju vse potrebne pravice za elektronsko prevzemanje dokumentov. Iz tega razloga je zelo pomembno, da tudi stečajni upravitelji uporabljajo portal eDavki in imajo v lasti kvalificirano digitalno potrdilo. Če tega nimajo, morajo v imenu stečajnega dolžnika z obrazcem Vročanje-PE določiti pooblaščenca za vročanje, ki bo sposoben prevzemati dokumente s portala eDavki.
 
Kot oseba, ki je obvezno del sistema eVročanje, bi želel, da bi se dokumenti vročali mojemu pooblaščencu. Ali lahko določim pooblaščenca, ki bo namesto mene prejemal dokumente?
  Da. Pooblaščence za vročanje si uredite z Vlogo za določitev ali preklic pooblaščenca za vročanje  (obrazec Vrocanje-PE). Obrazec lahko oddate v elektronski obliki prek portala eDavki ali v fizični obliki prek pošte. Lahko določite splošnega pooblaščenca (za vse dokumente, ki vam bodo posredovani s strani Finančne uprave RS), pooblaščenca za posamezne skupine in podskupine davkov oziroma postopkov ter tudi na posamezno konkretno zadevo.
Ali lahko imenujem več pooblaščencev?
  Da. Lahko določite več pooblaščencev, za vsakega posebej pa morate opredeliti obseg pooblastil. Obrazec, pojasnila in navodila se nahajajo na eDAvkih ../Pages/StartPage/StartPage.aspx, na zaprtem delu portala.   
Kdo lahko prekliče pooblastilo za vročanje?
 
Pooblastilo za vročanje lahko prekliče pooblastitelj, ali prek portala eDavki, tako da izbriše pooblaščenca iz seznama "Pooblaščenci za vročanje", ali z obrazcem Vročanje-PE, kjer ustrezno označi, da preklicuje pooblastilo. Preklic pooblastila z obrazecm Vrocanje-PE ima veljavnost naslednji dan po oddaji, razen če je preklic vezan na kateri kasnejši datum.
Sem samostojni podjetnik posameznik. Kaj se bo zgodilo, če ne uporabljam eDavkov, Finančna uprava pa mi bo elektronsko vročila dokument?
  Če ne boste vstopili v portal eDavki s kvalificiranim digitalnim potrdilom in prevzeli dokumenta eVročanje-OsDok v 15 dneh od prejema informativnega sporočila z obrazcem eVročanje-OBV, bo nastopila fiktivna vročitev z vsemi posledicami, ki jih ima vročitev na podlagi podpisa vročilnice. Če bo z dokumentom naložena denarna obveznost in je ne boste poravnali, bodo začeti postopki izvršbe. Torej je nujno, da začnete uporabljati portal eDavki ali pa si določite z obrazcem Vročanje-PE pooblaščnca za vročanje.
Katera pooblastila za vročanje se avtomatsko prekličejo?
 
Finančna uprava RS avtomatsko izvede preklic pooblastila za vročanje v spodnjih primerih:
- če je pooblaščenec za vročanje fizična oseba: v primeru njegove smrti in ob začetku stečajnega postopka
- če je pooblaščenec za vročanje poslovni subjekt: v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti in ob začetku stečajnega postopka
 
Smo odvetniška pisarna, ki zastopa stranke tudi v postopkih pred Finančno upravo. Ali je vseeno, če smo pooblaščeni kot odvetniška pisarna, ali pa je pooblaščen samo posamezen odvetnik iz naše pisarne?
  Če je pooblaščenec odvetniška pisarna kot poslovni subjekt, ki ima svojo davčno številko, bo dokumente lahko prevzemala vaša pisarna oziroma vaši zaposleni, glede na podeljena notranja pooblastila (../Pages/mandates/MandatingCorporate.aspx). Če pa je pooblaščen samo posamezen odvetnik iz vaše pisarne, potem bo dokumente lahko prevzemal le ta odvetnik.  
Ali institut notranjega pooblaščanja v portalu eDavki deluje tudi za postopek eVročanja?
  Zavezanec lahko v okviru svojega profila v portalu eDavki ureja notranje EDP pravice svojih zaposlenih. Na ta način lahko njegovi zaposleni v imenu zavezanca podpisujejo eVročilnice in pregledujejo vročene dokumente.
Kako in kje lahko opravim priglasitev poslovnih prostorov, kjer se bodo uporabljale davčne blagajne?
  Priglasitev poslovnih prostorov se opravi z dostopno točko. Kot dostopna točka zavezanca se šteje posamezna elektronska naprava za izdajanje računov zavezanca ali informacijski sistem zavezanca (centralizirani model). Več si lahko preberete na povezavi. Posebnega obrazca za priglasitev ni.
Ali lahko vpogledujem v račune, s katerimi sodelujem v nagradni igri Preveri račun?
 
Davčni zavezanci lahko preko osebnega portala eDavkov pregledujejo stanje paketov in preverjenih računov, s katerimi sodeluje v nagradni igri.

V meniju Vpogledi je v rubriki Davčno potrjevanje računov na voljo poizvedba Vpogled v prijavljene račune. Na voljo so:
1. Izpis paketov, prijavljene v nagradno igro
2. Izpis neuvrščenih računov
3. Izpis vseh prijavljenih računov

Posamezne sezname je možno izvoziti v formatu csv.

Trenutno ni časovne omejitve glede prikaza podatkov o preverjenih računih.
Kako pridobim podatke o posameznem potrjenem računu?
 
Izdajatelj računa lahko vpogleduje v posamezen davčno potrjen račun preko portala eDavkov. Vstopite kot registriran uporabnik (v računovodskem portalu izberite ustreznega zavezanca) in v meniju na levi strani izberite Vpogledi ter kliknite na povezavo DPR-VPodR – Vpogled v podatke računa. Račun lahko poiščete na tri načine:

1. Z vnosom EOR številke (oziroma vsaj prvih 8 znakov)
2. Z vnosom številke računa in datuma izdaje
3. Z vnosom serijske številke VKR, zaporedne št. seta in datuma izdaje