*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja

Išči 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči. Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

V eDavke sem prejel obvestilo ZPIZ o napakah na REK obrazcih. Imam dodatno vprašanje. Kam lahko pokličem za dodatne informacije?
  Za vsa vprašanja v zvezi z navedenimi obvestili je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za namene informiranja je vzpostavljen klicni center na telefonski številki 01 47 45 692 in elektronski naslov napake.REK@zpiz.si.
Izjava o določitvi plačilnega računa zavezanca za vračilo preveč plačane dohodnine
 
Izjava - izjavo lahko oddate elektronsko kot NF-LD ali v papirni obliki.
Letna odmera dohodnine
eDavke pregledujem le občasno, tako da se lahko zgodi, da bom spregledal dokument, ki mi je bil poslan. Kaj naj naredim, da bom pravočasno obveščen o prejetem dokumentu?
  Priporočamo, da prijavite vaš elektronski naslov, kamor boste prejemali elektronska obvestila, da vam je bil na eDavke odložen dokument. Lahko navedete več različnih elektronskih naslovov, na katere vam bo poslano obvestilo.
Sem fizična oseba ki opravlja dejavnost, in nameravam dejavnost zapreti. Če se po prenehanju opravljanja dejavnosti zgodi, da mi boste poslali dokument, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti, ali mi ga boste še vedno vročali elektronsko?
  Ne. S prenehanjem opravljanja dejavnosti se avtomatsko prekliče pristopnica, ki vam je bila kot osebi z dejavnostjo avtomatsko skreirana. Dokument boste prejeli kot fizična oseba, kar pomeni v papirju, razen če ste tudi kot fizična oseba prostovoljno pristopili k elektronskem vročanju.
Za elektronsko vročanje že uporabljamo varen elektronski predal drugih ponudnikov. Ali mi boste vročali vaše dokumente v moj obstoječ varen elektronski predal?
  Ne. Zakon o davčnem postopku določa, da davčni organ vroča dokumente preko portala eDavki.
Ali lahko dostopam do eDavkov in dokumentov, ki so mi bili poslani, preko mobilnih naprav?
  Trenutno eDavki še ne omogočajo dostopa do zaprtega dela preko mobilnih naprav.
Kdaj se šteje, da je dokument vročen?
  Vročitev šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve). Dokumenti, ki se vročajo elektronsko, se bodo vročali osebno, kar pomeni, da elektronsko podpišete vročilnico.
Do kdaj ima zavezanec dostop do dokumentov ki so mu bili vročeni v eDavkih?
  V eDavkih se dokumenti, ki so bili vročeni, nahajajo še 6 mesecev od dneva vročitve, potem pa jih davčni organ izbriše iz portala eDavki. Ne glede na to jih lahko zavezanec pri davčnem organu prevzame tudi kadarkoli po poteku tega roka.
Ali je mogoče elektronsko vročen dokument osebno prevzeti na uradu FURS?
  Zavezanec lahko osebno prevzame dokument, ki je elektronsko vročen, samo kot kopijo že vročenega dokumenta. V kolikor dokumenta na eDavkih prejemnik še ni prevzel in še ni potekel 15 dnevni rok, po katerem se šteje, da je bil dokument vročen, zavezanec tega dokumenta na uradu ne more osebno prevzeti.
Ali lahko zavezanec prevzame dokument pred pooblaščencem?
 
   Zavezanec lahko prevzame dokument pred določenim pooblaščencem za Vročanje.
Kakšen je način seznanjanja naslovnika, da mu je bil vložen dokument v eDavke?
  Hkrati z vložitvijo dokumenta v eDavke, se kreira obvestilo, da je bil naslovniku vložen dokument za vročanje. Tudi to obvestilo se vidi samo v eDavkih. Če pa naslovnik sporoči tudi elektronski naslov (npr. gmail, hotmail, itd), se mu obvestilo pošlje tudi na elektronski naslov. Elektronski naslov se FURS sporoči preko eDavkov, v rubriki Prva stran se izbere obrazec za oddajo novega dokumenta, potem se izbere obrazec eVročanje-POS, kjer se lahko dodajo elektronski naslovi.
Nimam še digitalnega potrdila. Kje ga lahko dobim?
  eDavki omogočajo vstop z naslednjimi digitalnimi potrdili: SIGOV, SIGEN (izdajatelj Ministrstvo za javno upravo), NLB CA (izdajatelj NLB d.d., Ljubljana), POSTARCA (izdajatelj Pošta Slovenije d.o.o., Maribor) in HALCOM (izdajatelj Halcom d.d., Ljubljana). Več o pridobitvi digitalnega potrdila: ../EdavkiPortal/OpenPortal/pages/introduction/requirements.aspx. 
Kako se kot fizična oseba prijavim v eVročanje?
  Izpolniti morate pristopnico v eDavkih (dokument eVrocanje-POS). V eDavkih pojdite na Oddajo novega dokumenta in izberite obrazec eVročanje-POS. Priporočamo vam, da vpišete tudi podatek o elektronskem naslovu, na katerega bi želeli prejemati obvestila o elektronsko odloženih dokumentih.
Sem stečajni upravitelj. Kako se bodo vročali dokumenti za zavezance v postopkih ki jih vodim?
  Glede na določbo 251. člena ZFPPIPP, se dokumenti, jih je potrebno vročiti stečajnemu dolžniku kot stranki ali drugem udeležencu postopka, vročijo upravitelju. Iz tega razloga se bodo dokumenti vročali glede na status upravitelja – če je upravitelj pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, bo dokument vročen elektronsko. Če pa je upravitelj fizična oseba, se mu bodo dokumenti vročali v papirju, razen če upravitelj sam pristopi v sistem eVročanja.
Kot oseba, ki je zavezana k eVročanju, bi želel, da bi se dokumenti vročali mojemu pooblaščencu. Ali lahko določim pooblaščenca, ki bo namesto mene prejemal dokumente?
  Da. Pooblaščence si lahko uredite preko obrazca Vloga Pooblastilo na eDavkih. Lahko določite splošnega pooblaščenca (za vse dokumente, ki vam bodo posredovani s strani Finančne uprave), pooblaščenca za posamezne skupine in podskupine davkov oziroma postopkov ter tudi na posamezno konkretno zadevo. Obrazec, pojasnila in navodila se nahajajo na eDavkih ../CommonPages/Opdynp/PageD.aspx na zaprtem delu portala.   
Ali lahko imenujem več pooblaščencev?
  Da. Lahko določite več pooblaščencev, za vsakega posebej pa morate opredeliti obseg pooblastil. Obrazec, pojasnila in navodila se nahajajo na eDAvkih ../Pages/StartPage/StartPage.aspx, na zaprtem delu portala.   
Kdo lahko prekliče pooblastilo za vročanje?
 
Pooblastilo za vročanje lahko prekličeta tako pooblastitelj kot pooblaščence. Preklic pooblastila ima veljavnost naslednji dan po oddaji, razen če je preklic vezan na kateri kasnejši datum.
Sem samostojni podjetnik posameznik. Kaj se bo zgodilo, če ne uporabljam eDavkov, Finančna uprava pa mi bo elektronsko vročila dokument?
  Po poteku zakonskega roka 15 dni bo dokument štel za vročen. Če bo z dokumentom naložena denarna obveznost in je vi ne boste poravnali, bodo začeti postopki izvršbe. Torej je nujno, da začnete uporabljati eDavke, z uporabo digitalnega potrdila.
Katera pooblastila za vročanje se avtomatsko prekličejo?
  Finančna uprava avtomatsko izvede preklic vloge pooblastila za vročanje v primerih smrti pooblaščenca. 
Smo odvetniška pisarna, ki zastopa stranke tudi v postopkih pred Finančno upravo. Ali je vseeno, če smo pooblaščeni kot odvetniška pisarna, ali pa je pooblaščen samo posamezen odvetnik iz naše pisarne?
  Če je pooblaščenec odvetniška pisarna kot poslovni subjekt, ki ima svojo davčno številko, bo dokumente lahko prevzemala vaša pisarna oziroma vaši zaposleni, glede na podeljena notranja pooblastila (../Pages/mandates/MandatingCorporate.aspx). Če pa je pooblaščen samo posamezen odvetnik iz vaše pisarne, potem bo dokumente lahko prevzemal le ta odvetnik.