*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pogosta vprašanja

Pred pošiljanjem novih vprašanj, vnesite vaše vprašanje in poiščite odgovor.

Išči 
 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči. Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

Ali v primeru oddaje vloge za posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane preko mobilne aplikacije prejmem kakšno potrdilo o oddaji vloge (npr. na e-naslov)?
 
Oddajo vloge lahko preverite v meniju »Oddani dokumenti«. V mobilni aplikaciji eDavki pojdite levo zgoraj na tri črtice. Potem izberite rubriko »Oddani dokumenti«, kjer so prikazani vloženi dokumenti z datumom in uro. Oddan dokument lahko odprete in preverite, kakšne podatke ste poslali na FURS.
Zakaj FURS kodo za registracijo v eDavke pošlje po navadni pošti in ne na elektronski naslov?
 
Kodo pošljemo izključno po navadni pošti zaradi dodatne varnosti in preverjanja uporabnika. Prejemnik kode bo vedno upravičena oseba, saj kodo pošljemo na stalni naslov zavezanca. Če bi kodo posredovali po elektronski pošti potem bi lahko prišlo do zlorab pri registracijah.
Oddaja obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO) in obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) za leti 2018
 
Za pripravo in oddajo obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD, ki se nanašajo na davčna obdobja od 1. 1. 2018 dalje, je od dne, 26. 1. 2018, možno pripraviti obračun direktno na portalu eDavki. Za davčno leto 2018 oddaja obračunov z uporabo aplikacij Silvester Pelias in Silvester Fineus ni več mogoča.
Kako se kot fizična oseba prijavim v eVročanje?
  Izpolniti morate pristopnico v eDavkih (dokument eVrocanje-POS). V eDavkih pojdite na Oddajo novega dokumenta in izberite obrazec eVročanje-POS. Priporočamo vam, da vpišete tudi podatek o elektronskem naslovu, na katerega bi želeli prejemati obvestila o elektronsko odloženih dokumentih.
Sem stečajni upravitelj. Kako se bodo vročali dokumenti za zavezance v postopkih ki jih vodim?
  Glede na določbo 251. člena ZFPPIPP, se dokumenti, jih je potrebno vročiti stečajnemu dolžniku kot stranki ali drugem udeležencu postopka, vročijo upravitelju. Iz tega razloga se bodo dokumenti vročali glede na status upravitelja – če je upravitelj pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, bo dokument vročen elektronsko. Če pa je upravitelj fizična oseba, se mu bodo dokumenti vročali v papirju, razen če upravitelj sam pristopi v sistem eVročanja.
Kot oseba, ki je zavezana k eVročanju, bi želel, da bi se dokumenti vročali mojemu pooblaščencu. Ali lahko določim pooblaščenca, ki bo namesto mene prejemal dokumente?
  Da. Pooblaščence si lahko uredite preko obrazca Vloga Pooblastilo na eDavkih. Lahko določite splošnega pooblaščenca (za vse dokumente, ki vam bodo posredovani s strani Finančne uprave), pooblaščenca za posamezne skupine in podskupine davkov oziroma postopkov ter tudi na posamezno konkretno zadevo. Obrazec, pojasnila in navodila se nahajajo na eDavkih ../Pages/StartPage/StartPage.aspx, na zaprtem delu portala.   
Ali lahko imenujem več pooblaščencev?
  Da. Lahko določite več pooblaščencev, za vsakega posebej pa morate opredeliti obseg pooblastil. Obrazec, pojasnila in navodila se nahajajo na eDAvkih ../Pages/StartPage/StartPage.aspx, na zaprtem delu portala.   
Kdo lahko prekliče pooblastilo za vročanje?
 
Pooblastilo za vročanje lahko prekličeta tako pooblastitelj kot pooblaščence. Preklic pooblastila ima veljavnost naslednji dan po oddaji, razen če je preklic vezan na kateri kasnejši datum.
Sem samostojni podjetnik posameznik. Kaj se bo zgodilo, če ne uporabljam eDavkov, Finančna uprava pa mi bo elektronsko vročila dokument?
  Po poteku zakonskega roka 15 dni bo dokument štel za vročen. Če bo z dokumentom naložena denarna obveznost in je vi ne boste poravnali, bodo začeti postopki izvršbe. Torej je nujno, da začnete uporabljati eDavke, z uporabo digitalnega potrdila.
Katera pooblastila za vročanje se avtomatsko prekličejo?
  Finančna uprava avtomatsko izvede preklic vloge pooblastila za vročanje v primerih smrti pooblaščenca. 
Smo odvetniška pisarna, ki zastopa stranke tudi v postopkih pred Finančno upravo. Ali je vseeno, če smo pooblaščeni kot odvetniška pisarna, ali pa je pooblaščen samo posamezen odvetnik iz naše pisarne?
  Če je pooblaščenec odvetniška pisarna kot poslovni subjekt, ki ima svojo davčno številko, bo dokumente lahko prevzemala vaša pisarna oziroma vaši zaposleni, glede na podeljena notranja pooblastila (../Pages/Mandates/Mandating.aspx). Če pa je pooblaščen samo posamezen odvetnik iz vaše pisarne, potem bo dokumente lahko prevzemal le ta odvetnik.  
Ali sistem notranjega pooblaščanja v eDavkih deluje tudi v procesu eVročanja?
  Zavezanec lahko v okviru svojega profila v eDavkih z internimi pooblastili uravnava pravice svojih zaposlenih, ki lahko v njegovem imenu izvajajo vse aktivnosti eVročanja. Te pravice mora urejati zavezanec z vlogo na enak način kakor za oddajo obračunov in ostalih obrazcev v eDavkih (../Pages/Mandates/Mandating.aspx).
Kako in kje lahko opravim priglasitev poslovnih prostorov, kjer se bodo uporabljale davčne blagajne?
  Priglasitev poslovnih prostorov se opravi z dostopno točko. Kot dostopna točka zavezanca se šteje posamezna elektronska naprava za izdajanje računov zavezanca ali informacijski sistem zavezanca (centralizirani model). Več si lahko preberete na povezavi. Posebnega obrazca za priglasitev ni.
Ali lahko vpogledujem v račune, s katerimi sodelujem v nagradni igri Preveri račun?
 
Davčni zavezanci lahko preko osebnega portala eDavkov pregledujejo stanje paketov in preverjenih računov, s katerimi sodeluje v nagradni igri.

V meniju Vpogledi je v rubriki Davčno potrjevanje računov na voljo poizvedba Vpogled v prijavljene račune. Na voljo so:
1. Izpis paketov, prijavljene v nagradno igro
2. Izpis neuvrščenih računov
3. Izpis vseh prijavljenih računov

Posamezne sezname je možno izvoziti v formatu csv.

Trenutno ni časovne omejitve glede prikaza podatkov o preverjenih računih.
Kako pridobim podatke o posameznem potrjenem računu?
 
Izdajatelj računa lahko vpogleduje v posamezen davčno potrjen račun preko portala eDavkov. Vstopite kot registriran uporabnik (v računovodskem portalu izberite ustreznega zavezanca) in v meniju na levi strani izberite Vpogledi ter kliknite na povezavo DPR-VPodR – Vpogled v podatke računa. Račun lahko poiščete na tri načine:

1. Z vnosom EOR številke (oziroma vsaj prvih 8 znakov)
2. Z vnosom številke računa in datuma izdaje
3. Z vnosom serijske številke VKR, zaporedne št. seta in datuma izdaje


Kje lahko preverim podatke o svojih prijavljenih poslovnih prostorih?
 
Izdajatelj računa lahko vpogleduje podatke o prijavljenih poslovnih prostorih preko portala eDavkov. Vstopite kot registriran uporabnik (v računovodskem portalu izberite ustreznega zavezanca) in v meniju na levi strani izberite Vpogledi ter kliknite na povezavo DPR-PPosPr – Vpogled v podatke poslovnih prostorov. Poizvedba prikaže seznam vse prijavljenih poslovnih prostorov zavezanca.
V naslednjem koraku lahko vpogleduje v podatke o posameznem poslovnem prostoru.
Na kakšen način lahko pridobim podatke o izdanih davčno potrjenih računih?
 
Izdajatelj računa lahko pridobi podatke o izdanih davčno potrjenih računih preko portala eDavkov. Vstopite kot registriran uporabnik (v računovodskem portalu izberite ustreznega zavezanca) in v meniju na levi strani izberite Vpogledi ter kliknite na povezavo DPR-PakR - Pridobitev podatkov o davčno potrjenih računih.

Zahtevo za paket oddate tako, da najprej izberete poslovni prostor in vpišete datum (podatke o računih je možno pridobiti za tekoče in predhodno koledarsko leto) ter kliknete na gumb Pripravi nov paket. Podatki za prevzem bodo pripavljeni naslednji dan in vam bodo na voljo 60 dni od nastanka paketa.

Datoteko s podatki lahko prenesete na svoj računalnik s klikom na povezavo Shrani (na voljo je le, če je status paketa Pripravljen). Pri prevzemu bodite pozorni, kam vam bo brskalnik shranil datoteko. Poiščite pravkar shranjeno datoteko, ki je oblike zip (za odpiranje le-te morate imeti na računalniku nameščen progam za odpiranje stisnjenih datotek, kot npr. 7zip, WinZip itd). in jo odprite.  V zip datoteki  boste našli datoteko oblike txt v kateri so pripravljeni podatki. Shranite jo na ustrezno mesto na računalniku. Za lažji pregled podatkov jo lahko uvozite v progam za delo s preglednicami (MS Excel, OpenOffice Calc ipd.). Pri uvozu bodite pozorni, da so podatki tipa »Razmejeno«, med seboj ločeni s podpičji »;« ter nastavite obliko podatkov v zneskovnih stolpcih kot »Besedilo«.

Posamezna vrstica v paketu je pripravljena za posamezno davčno številko davčnega zavezanca, v imenu in za račun katerega je bil račun izdan.
Razlika med eVročanje-POS in Vročanje-PE
 
Z oddajo vloge eVročanje-POS na portalu eDavki sporočite FURS elektronski naslov (email) za namene obveščanja, na katerega se bodo pošiljala obvestila, ko bodo odloženi elektronsko vročeni dokumenti v profilu zavezanca za katerega ste oddali eVročanje-POS. 

Z oddajo vloge Vročanje-PE (elektronsko ali papirno) določi zavezanec pooblaščenca za vročanje. To pomeni, da se bodo dokumenti (ki so bili označeni v pooblastilu) vročali pooblaščencu za vročanje. Pooblaščenec za vročanje mora imeti ustrezno urejena zunanja pooblastila in ustrezno digitalno potrdilo.
Imam dejavnost, v eDavke pa vstopam kot fizična oseba. Zakaj ne morem odpreti elektronsko vročenega
 
Fizične osebe z dejavnostjo, ki v sistem eDavki vstopajo z digitalnim potrdilom izdanim na fizično osebo morajo pravilno določiti pooblaščenca. Pooblaščenec je lahko le nekdo, ki je registriran v sistem eDavki. Ko se fizična oseba registrira v eDavke se ji avtomatično dodelijo splošna pooblastila za eDavke v imenu fizične osebe z dejavnostjo, s tem pa se avtomatično ne določi pooblaščenec. To je potrebno storiti dodatno.
Postopek kako fizična oseba z dejavnostjo, določi za pooblaščenca sebe kot fizično osebo v eDavkih:
1. Vstopite v eDavke
2. Iz seznama pooblastiteljev, izberete svojo dejavnost
3. Na levi strani v meniju izberite Pooblastila - klik na Dodaj pooblaščenca za vročanje
4. Vpišite davčno številko
5. Ko se vam odpre naslednje okno, vpišite le IME in PRIIMEK. Tukaj ne izberete svoje dejavnosti, saj želite določiti za pooblaščenca sebe kot fizično osebo (v imenu fizične osebe z dejavnostjo).
6. Vlogo oddate.
Pooblaščenec stopi v veljavo, z naslednjim dnem od oddaje te vloge.
Kako preverim kdo je nosilec digitalnega potrdila s katerim vstopam v portal eDavki?
 
Kdo je nosilec digitalnega potrdila, s katerim vstopate v portal eDavki, lahko preverite na sledeč način:

Prijavite se v portal eDavki tako, da kliknete na ikono Vstop za registrirane uporabnike.
Postavite se na zaslon Zamenjava davčnega zavezanca (če niste na tem zaslonu kliknite na povezavo Zamenjava zavezanca).

Preverite kaj piše pod naslovom Zamenjava davčnega zavezanca v desnem oknu.

Digitalno potrdilo je izdano na:
FIZIČNO OSEBO, če piše Zastopanje sebe kot fizične osebe (nosilec digitalnega potrdila je fizična oseba).
nosilec digitalnega potrdila je fizična oseba
PRAVNO OSEBO, če piše Zastopanje lastne pravne osebe (nosilec digitalnega potrdila je pravna oseba).
Če je digitalno potrdilo za pravno osebo izdano za zakonitega zastopnika pravne osebe ima takoj dodeljena notranja pooblastila za oddajo vseh dokumentov v imenu te pravne osebe.
Če je digitalno potrdilo izdano za zaposlenega pri pravni osebi, je treba zaposlenemu po opravljeni prvi prijavi urediti notranja pooblastila. Notranja pooblastila mu lahko uredi zakoniti zastopnik direktno v portalu eDavki ali z oddajo obrazca EDP-Pi na krajevno pristojni finančni urad.
nosilec digitalnega potrdila je pravna oseba


V kolikor med ponujenimi odgovori niste našli pravega, nas vprašajte preko kontaktnega obrazca.