*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pogosta vprašanja

Pred pošiljanjem novih vprašanj, vnesite vaše vprašanje in poiščite odgovor.

Išči 
 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Če želite informacijo o tem ali ste upravičeni do turističnega bona, ker izpolnjujete pogoj glede stalnega prebivališča v Sloveniji na dan 13. marec 2020, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

Katera pooblastila za vročanje se avtomatsko prekličejo?
 
Finančna uprava RS avtomatsko izvede preklic pooblastila za vročanje v spodnjih primerih:
- če je pooblaščenec za vročanje fizična oseba: v primeru njegove smrti in ob začetku stečajnega postopka
- če je pooblaščenec za vročanje poslovni subjekt: v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti in ob začetku stečajnega postopka
 
Smo odvetniška pisarna, ki zastopa stranke tudi v postopkih pred Finančno upravo. Ali je vseeno, če smo pooblaščeni kot odvetniška pisarna, ali pa je pooblaščen samo posamezen odvetnik iz naše pisarne?
  Če je pooblaščenec odvetniška pisarna kot poslovni subjekt, ki ima svojo davčno številko, bo dokumente lahko prevzemala vaša pisarna oziroma vaši zaposleni, glede na podeljena notranja pooblastila (../Pages/mandates/MandatingCorporate.aspx). Če pa je pooblaščen samo posamezen odvetnik iz vaše pisarne, potem bo dokumente lahko prevzemal le ta odvetnik.  
Ali institut notranjega pooblaščanja v portalu eDavki deluje tudi za postopek eVročanja?
  Zavezanec lahko v okviru svojega profila v portalu eDavki ureja notranje EDP pravice svojih zaposlenih. Na ta način lahko njegovi zaposleni v imenu zavezanca podpisujejo eVročilnice in pregledujejo vročene dokumente.
Kako in kje lahko opravim priglasitev poslovnih prostorov, kjer se bodo uporabljale davčne blagajne?
  Priglasitev poslovnih prostorov se opravi z dostopno točko. Kot dostopna točka zavezanca se šteje posamezna elektronska naprava za izdajanje računov zavezanca ali informacijski sistem zavezanca (centralizirani model). Več si lahko preberete na povezavi. Posebnega obrazca za priglasitev ni.
Ali lahko vpogledujem v račune, s katerimi sodelujem v nagradni igri Preveri račun?
 
Davčni zavezanci lahko preko osebnega portala eDavkov pregledujejo stanje paketov in preverjenih računov, s katerimi sodeluje v nagradni igri.

V meniju Vpogledi je v rubriki Davčno potrjevanje računov na voljo poizvedba Vpogled v prijavljene račune. Na voljo so:
1. Izpis paketov, prijavljene v nagradno igro
2. Izpis neuvrščenih računov
3. Izpis vseh prijavljenih računov

Posamezne sezname je možno izvoziti v formatu csv.

Trenutno ni časovne omejitve glede prikaza podatkov o preverjenih računih.
Kako pridobim podatke o posameznem potrjenem računu?
 
Izdajatelj računa lahko vpogleduje v posamezen davčno potrjen račun preko portala eDavkov. Vstopite kot registriran uporabnik (v računovodskem portalu izberite ustreznega zavezanca) in v meniju na levi strani izberite Vpogledi ter kliknite na povezavo DPR-VPodR – Vpogled v podatke računa. Račun lahko poiščete na tri načine:

1. Z vnosom EOR številke (oziroma vsaj prvih 8 znakov)
2. Z vnosom številke računa in datuma izdaje
3. Z vnosom serijske številke VKR, zaporedne št. seta in datuma izdaje


Kje lahko preverim podatke o svojih prijavljenih poslovnih prostorih?
 
Izdajatelj računa lahko vpogleduje podatke o prijavljenih poslovnih prostorih preko portala eDavkov. Vstopite kot registriran uporabnik (v računovodskem portalu izberite ustreznega zavezanca) in v meniju na levi strani izberite Vpogledi ter kliknite na povezavo DPR-PPosPr – Vpogled v podatke poslovnih prostorov. Poizvedba prikaže seznam vse prijavljenih poslovnih prostorov zavezanca.
V naslednjem koraku lahko vpogleduje v podatke o posameznem poslovnem prostoru.
Na kakšen način lahko pridobim podatke o izdanih davčno potrjenih računih?
 
Izdajatelj računa lahko pridobi podatke o izdanih davčno potrjenih računih preko portala eDavkov. Vstopite kot registriran uporabnik (v računovodskem portalu izberite ustreznega zavezanca) in v meniju na levi strani izberite Vpogledi ter kliknite na povezavo DPR-PakR - Pridobitev podatkov o davčno potrjenih računih.

Zahtevo za paket oddate tako, da najprej izberete poslovni prostor in vpišete datum (podatke o računih je možno pridobiti za tekoče in predhodno koledarsko leto) ter kliknete na gumb Pripravi nov paket. Podatki za prevzem bodo pripavljeni naslednji dan in vam bodo na voljo 60 dni od nastanka paketa.

Datoteko s podatki lahko prenesete na svoj računalnik s klikom na povezavo Shrani (na voljo je le, če je status paketa Pripravljen). Pri prevzemu bodite pozorni, kam vam bo brskalnik shranil datoteko. Poiščite pravkar shranjeno datoteko, ki je oblike zip (za odpiranje le-te morate imeti na računalniku nameščen progam za odpiranje stisnjenih datotek, kot npr. 7zip, WinZip itd). in jo odprite.  V zip datoteki  boste našli datoteko oblike txt v kateri so pripravljeni podatki. Shranite jo na ustrezno mesto na računalniku. Za lažji pregled podatkov jo lahko uvozite v progam za delo s preglednicami (MS Excel, OpenOffice Calc ipd.). Pri uvozu bodite pozorni, da so podatki tipa »Razmejeno«, med seboj ločeni s podpičji »;« ter nastavite obliko podatkov v zneskovnih stolpcih kot »Besedilo«.

Posamezna vrstica v paketu je pripravljena za posamezno davčno številko davčnega zavezanca, v imenu in za račun katerega je bil račun izdan.
Razlika med eVročanje-POS in Vročanje-PE
 
Z oddajo obrazca eVročanje-POS sporočite FURS elektronski naslov (email) za namene obveščanja, na katerega se bodo pošiljala obvestila, ko bodo odloženi elektronsko vročeni dokumenti v profilu zavezanca za katerega ste oddali obrazec eVročanje-POS. 
Z oddajo obrazca Vročanje-PE (elektronsko ali papirno) določite pooblaščenca za vročanje. To pomeni, da bo Finančna uprava RS dokumente (ki so označeni v pooblastilu) vročala pooblaščencu za vročanje. Če je pooblastitelj del sistema eVročanja, bo Finančna uprava RS na isti način vročala tudi njegovemu pooblaščenec za vročanje. To pomeni, da mora v tem primeru imeti pooblaščenec za vročanje vse potrebno za prevzemanje dokumentov prek portala eDavki (kvalificirano digitalno potrdilo).
Kako preverim kdo je nosilec digitalnega potrdila s katerim vstopam v portal eDavki?
 
Kdo je nosilec digitalnega potrdila, s katerim vstopate v portal eDavki, lahko preverite na sledeč način:

Prijavite se v portal eDavki tako, da kliknete na ikono Vstop za registrirane uporabnike.
Postavite se na zaslon Zamenjava davčnega zavezanca (če niste na tem zaslonu kliknite na povezavo Zamenjava zavezanca).

Preverite kaj piše pod naslovom Zamenjava davčnega zavezanca v desnem oknu.

Digitalno potrdilo je izdano na:
FIZIČNO OSEBO, če piše Zastopanje sebe kot fizične osebe (nosilec digitalnega potrdila je fizična oseba).
nosilec digitalnega potrdila je fizična oseba
PRAVNO OSEBO, če piše Zastopanje lastne pravne osebe (nosilec digitalnega potrdila je pravna oseba).
Če je digitalno potrdilo za pravno osebo izdano za zakonitega zastopnika pravne osebe ima takoj dodeljena notranja pooblastila za oddajo vseh dokumentov v imenu te pravne osebe.
Če je digitalno potrdilo izdano za zaposlenega pri pravni osebi, je treba zaposlenemu po opravljeni prvi prijavi urediti notranja pooblastila. Notranja pooblastila mu lahko uredi zakoniti zastopnik direktno v portalu eDavki ali z oddajo obrazca EDP-Pi na krajevno pristojni finančni urad.
nosilec digitalnega potrdila je pravna oseba
Kako določiti pooblaščenca v sistemu eDavki – vročanje (Učni video)
 
Za lažje razumevanje te tematike smo posneli kratek učni video, ki na praktičnem primeru prikazuje postopek določanja pooblaščenca v sistemu eDavki za potrebe vročanja.
Kako kot pooblastitelj prekličem pooblaščenca za vročanje dokumentov?
 
Pooblaščenca prekličete tako, da vstopite v portal eDavke, kliknete Pooblastila in potem iz seznama Pooblaščenci za vročanje izbrišete določenega pooblaščenca.  Preklic pooblastila ima veljavnost naslednji dan po oddaji, razen če je preklic vezan na kateri kasnejši datum.
Kako kot pooblaščenec prekličem pooblaščenca za vročanje dokumentov?
 
Pooblaščenca prekličete tako, da vstopite v eDavke, kliknete Pooblastila in potem iz seznama Pooblastila za vročanje s strani zavezancev izbrišete pooblaščenca. Preklic pooblastila ima veljavnost naslednji dan po oddaji, razen če je preklic vezan na kateri kasnejši datum.

Kaj je FURS mobilna Mini blagajna?
 
FURS mobilna Mini blagajna je mobilna aplikacija, ki omogoča izdajanje gotovinskih računov na POS tiskalnikih z uporabo Android tablice ali Android pametnega telefona. Za delovanje mobilne aplikacije je ključna stalna povezanost z internetom, saj v nasprotnem primeru aplikacija ne omogoča izdaje računov.
Ali je za delovanje FURS mobilne Mini blagajne potrebno imeti povezanost z internetom?
 
Da, saj v nasprotnem primeru aplikacija ne omogoča izdaje računov.
Ali je mogoče uporabljati več mobilnih Android tablic in / ali Android pametnih telefonov hkrati?
 
Hkrati je mogoče uporabljati več mobilnih Android tablic in / ali Android pametnih telefonov z nameščeno FURS mobilno Mini blagajno. Prav tako je možna hkratna uporaba FURS mobilne Mini blagajne in spletne FURS Mini blagajne, pri čemer se funkcionalnosti obeh aplikacij delno razlikujeta.
Katera verzija operacijskega sistema Android je podprta za FURS mobilno Mini blagajno?
 
Za uporabo FURS mobilne Mini blagajne lahko uporabite katerikoli telefon ali tablico z operacijskim sistemom Android različice vsaj 4.1.x Jelly Bean ali višje.
Kateri tiskalnik potrebujem za izdajo računa s FURS mobilno Mini blagajno?
 
Za izdajo računov s FURS mobilno Mini blagajno potrebujete POS tiskalnik:
o bluetooth povezava (brezžično):
- proizvajalec Rongta: RPP-002 BT (prenosni) ali
- proizvajalec Ocom: OCOM OCPP-M05 (prenosni) ali
o USB povezava (kabel):
- proizvajalec Epson: EPSON TM-T20II (zmogljivejši namizni tiskalnik). 
Kaj potrebujem pred pričetkom z delom s FURS mobilno Mini blagajno?
 
• Android tablico ali Android pametni telefon (katerikoli telefon ali tablica z operacijskim sistemom Android vsaj 4.1.x Jelly Bean ali višje).
• POS tiskalnik:
o bluetooth povezava (brezžično):
- proizvajalec Rongta: RPP-002 BT (prenosni) ali
- proizvajalec Ocom: OCOM OCPP-M05 (prenosni) ali
o USB povezava (kabel):
- proizvajalec Epson: EPSON TM-T20II (zmogljivejši namizni tiskalnik).
• Veljavno namensko digitalno potrdilo, vezano na poslovni subjekt, za katerega želite izdajati račune (lahko je enak kot za spletno aplikacijo).

Kako namestim FURS mobilno Mini blagajno?
 
Aplikacijo je potrebno prenesti iz Trgovine Play (https://play.google.com).  V iskalnik vpišite Finančna uprava Republike Slovenije, izberite APP in jo naložiti na mobilno napravo.


V kolikor med ponujenimi odgovori niste našli pravega, nas vprašajte preko kontaktnega obrazca.